vandaag, 13 juli 2020

Met heel je hart God dienen

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan (1 Samuel 16:7)

Als God naar ons kijkt is ons hart het eerste wat Hij ziet. In de komende paar overdenkingen gaan we kijken naar verschillende aspecten van het hart, die aanwezig moeten zijn om de zegeningen van God te kunnen ervaren.

  • Een rein hart. In Psalm 51:13 staat: Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

Eens in de zoveel tijd moet ik de riolering van ons huis reinigen. Het is ongelooflijk hoe snel de riolering verstopt raakt. Als ik het niet schoonmaak, raken de afvoerputten verstopt en stroomt het water niet meer goed weg.

Als we niet op tijd ons hart door God laten reinigen, kunnen Zijn zegeningen al snel niet langer door ons heen vloeien.

  • Een toegewijd hart. In 2 Kronieken 16:9 staat: Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.

Ik geloof dat het belangrijk is om toegewijd te zijn aan God, voordat je Zijn zegeningen ontvangt.

God vertelde Mozes dat hij tegen de farao moest zeggen: ‘Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen.’ De meeste mensen willen bevrijd worden uit hun gevangenschap, maar ze zijn niet zo happig op het idee om God te dienen.

De Heer is op zoek naar toegewijde harten. Behoort jouw hart Hem volledig toe? Zo niet, wijd het dan vandaag aan Hem toe!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Een man naar Mijn hart

De overdenking van de voorgaande dagen


23 september 2020

Ben je alleen christen als het uitkomt?

Sommige christenen proberen God te gehoorzamen, maar alleen als het hun uitkomt. We kunnen niet willekeurig kiezen wanneer we gehoorzaam zijn.


22 september 2020

Grenzen aan gehoorzaamheid

De laatste paar overdenkingen hebben we geleerd hoe belangrijk God gehoorzaamheid aan de verschillende autoriteiten vindt. En een goede vraag is dan of er ooit een moment is waarop we...


21 september 2020

Gehoorzaamheid op je werk

Ik geloof dat we als christenen de beste werknemers ter wereld zouden moeten zijn. We zouden zo hard moeten werken en zo’n goede houding op ons werk moeten hebben dat we een voorbeeld zijn voor onze collega´s.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest