vandaag, 13 juli 2020

Met heel je hart God dienen

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan (1 Samuel 16:7)

Als God naar ons kijkt is ons hart het eerste wat Hij ziet. In de komende paar overdenkingen gaan we kijken naar verschillende aspecten van het hart, die aanwezig moeten zijn om de zegeningen van God te kunnen ervaren.

  • Een rein hart. In Psalm 51:13 staat: Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

Eens in de zoveel tijd moet ik de riolering van ons huis reinigen. Het is ongelooflijk hoe snel de riolering verstopt raakt. Als ik het niet schoonmaak, raken de afvoerputten verstopt en stroomt het water niet meer goed weg.

Als we niet op tijd ons hart door God laten reinigen, kunnen Zijn zegeningen al snel niet langer door ons heen vloeien.

  • Een toegewijd hart. In 2 Kronieken 16:9 staat: Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.

Ik geloof dat het belangrijk is om toegewijd te zijn aan God, voordat je Zijn zegeningen ontvangt.

God vertelde Mozes dat hij tegen de farao moest zeggen: ‘Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen.’ De meeste mensen willen bevrijd worden uit hun gevangenschap, maar ze zijn niet zo happig op het idee om God te dienen.

De Heer is op zoek naar toegewijde harten. Behoort jouw hart Hem volledig toe? Zo niet, wijd het dan vandaag aan Hem toe!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Een man naar Mijn hart

De overdenking van de voorgaande dagen


7 maart 2021

God is altijd goed

Heb je het idee dat God soms goed is, maar niet altijd? Dat Hij jou soms zegent, maar dat Hij soms ook de bron van jouw problemen is?


6 maart 2021

Geen paniek, maak je geen zorgen

Filippenzen 4:6-7 belooft: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die...


5 maart 2021

Kracht in aantal – Janet Conley

Als we onze kracht bundelen in gebed, is dat wat er gebeurt. Het brengt vermenigvuldiging teweeg.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest