vandaag, 2 juli 2020

Momenten waarop we God moeten zoeken – deel 1

Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. (Deuteronomium 4:29)

In de overdenking van vandaag wil ik je de eerste drie van de zes momenten laten zien waarop we God zouden moeten zoeken:

  1. Als we gezondigd hebben.

En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen (2 Kronieken 7:14)

Als je zondigt, ren dan niet van God weg, maar ren naar Hem toe. Sta niet toe dat schaamte jou bij Hem weghoudt.

  1. Als we ons geestelijk opgedroogd voelen.

God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water (Psalm 63:2)

Als je een afstand voelt tussen jou en God, of je voelt je geestelijk droog, stel dan niet uit! Zoek Hem vroeg.

Als de grond van mijn planten droog voelt, geef ik mijn planten water. Ik wacht niet tot ze bruin worden en bijna dood zijn. Als de grond droog is en de bladeren beginnen te hangen, hebben ze meteen water nodig en zo is het ook als je je geestelijk droog voelt.

Een van de sleutels tot het gezond houden van onze planten – en ons geestelijk leven – is om er op tijd bij te zijn.

  1. Als we bang zijn.

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees (Psalm 34:5)

Als je bang of angstig bent, is het tijd om de Heer te zoeken. Als je Hem zoekt, kun je verwachten dat je bevrijd zult worden van al je angsten!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Met frisse moed

De overdenking van de voorgaande dagen


22 september 2020

Grenzen aan gehoorzaamheid

De laatste paar overdenkingen hebben we geleerd hoe belangrijk God gehoorzaamheid aan de verschillende autoriteiten vindt. En een goede vraag is dan of er ooit een moment is waarop we...


21 september 2020

Gehoorzaamheid op je werk

Ik geloof dat we als christenen de beste werknemers ter wereld zouden moeten zijn. We zouden zo hard moeten werken en zo’n goede houding op ons werk moeten hebben dat we een voorbeeld zijn voor onze collega´s.


20 september 2020

Betaal belasting!

Hoewel ik er niet van houd om hard te werken en vervolgens een groot deel van elke dollar die ik verdien aan de overheid te geven, is het wel het juiste om te doen.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest