vandaag, 20 januari 2021

Momenten waarop we God moeten zoeken – deel 1

Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. (Deuteronomium 4:29)

In de overdenking van vandaag wil ik je de eerste drie van de zes momenten laten zien waarop we God zouden moeten zoeken:

  1. Als we gezondigd hebben.

En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen (2 Kronieken 7:14)

Als je zondigt, ren dan niet van God weg, maar ren naar Hem toe. Sta niet toe dat schaamte jou bij Hem weghoudt.

  1. Als we ons geestelijk opgedroogd voelen.

God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water (Psalm 63:2)

Als je een afstand voelt tussen jou en God, of je voelt je geestelijk droog, stel dan niet uit! Zoek Hem vroeg.

Als de grond van mijn planten droog voelt, geef ik mijn planten water. Ik wacht niet tot ze bruin worden en bijna dood zijn. Als de grond droog is en de bladeren beginnen te hangen, hebben ze meteen water nodig en zo is het ook als je je geestelijk droog voelt.

Een van de sleutels tot het gezond houden van onze planten – en ons geestelijk leven – is om er op tijd bij te zijn.

  1. Als we bang zijn.

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees (Psalm 34:5)

Als je bang of angstig bent, is het tijd om de Heer te zoeken. Als je Hem zoekt, kun je verwachten dat je bevrijd zult worden van al je angsten!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Met frisse moed

De overdenking van de voorgaande dagen


7 maart 2021

God is altijd goed

Heb je het idee dat God soms goed is, maar niet altijd? Dat Hij jou soms zegent, maar dat Hij soms ook de bron van jouw problemen is?


6 maart 2021

Geen paniek, maak je geen zorgen

Filippenzen 4:6-7 belooft: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die...


5 maart 2021

Kracht in aantal – Janet Conley

Als we onze kracht bundelen in gebed, is dat wat er gebeurt. Het brengt vermenigvuldiging teweeg.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest