vandaag, 24 januari 2021

Onderzoek de Bijbel!

Nadat Paulus het evangelie aan de mensen in Berea had verkondigd, deden zij iets wat anderen niet gedaan hadden; ze onderzochten de Schriften.

En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren (Handelingen 17:11)

Volgens het volgende vers was het resultaat van hun onderzoek dat velen van hen gingen geloven.

Jezus zei in Johannes 5:39: U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.

Ik hoorde eens een getuigenis van een Joodse gelovige. Zijn dochter, die christen was geworden, daagde hem uit het Nieuwe Testament te lezen.

Hij begon in Matteüs en verbaasde zich over alle verwijzingen naar de Messias uit het Oude Testament die door Jezus waren vervuld.

Zijn aanvankelijke reden om de Bijbel te onderzoeken was om te bewijzen dat zijn dochter het mis had. In plaats daarvan, gaf hij uiteindelijk zijn hart aan Jezus. De Schriften getuigden van Jezus!

Zoek Hem als je de Bijbel leest en moedig anderen aan hetzelfde te doen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Waarom Bijbellezen belangrijk is

De overdenking van de voorgaande dagen


22 juni 2021

Het verleden vergeten

Sommige mensen – jij misschien ook – komen niet verder in hun leven omdat ze continu achteromkijken. Hun focus ligt op hun zonden, hun fouten, hun falen, hun pijn in het verleden.


21 juni 2021

Focus

Het probleem van veel mensen is dat ze heel veel willen. Ze proberen van alles te doen en te zijn.


20 juni 2021

Geestelijk groeien – deel 2

Gisteren zijn we begonnen met een lijst van tien gebieden waarin we volgens de Bijbel zouden moeten groeien.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest