vandaag, 24 januari 2021

Onderzoek de Bijbel!

Nadat Paulus het evangelie aan de mensen in Berea had verkondigd, deden zij iets wat anderen niet gedaan hadden; ze onderzochten de Schriften.

En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren (Handelingen 17:11)

Volgens het volgende vers was het resultaat van hun onderzoek dat velen van hen gingen geloven.

Jezus zei in Johannes 5:39: U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.

Ik hoorde eens een getuigenis van een Joodse gelovige. Zijn dochter, die christen was geworden, daagde hem uit het Nieuwe Testament te lezen.

Hij begon in Matteüs en verbaasde zich over alle verwijzingen naar de Messias uit het Oude Testament die door Jezus waren vervuld.

Zijn aanvankelijke reden om de Bijbel te onderzoeken was om te bewijzen dat zijn dochter het mis had. In plaats daarvan, gaf hij uiteindelijk zijn hart aan Jezus. De Schriften getuigden van Jezus!

Zoek Hem als je de Bijbel leest en moedig anderen aan hetzelfde te doen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Waarom Bijbellezen belangrijk is

De overdenking van de voorgaande dagen


7 maart 2021

God is altijd goed

Heb je het idee dat God soms goed is, maar niet altijd? Dat Hij jou soms zegent, maar dat Hij soms ook de bron van jouw problemen is?


6 maart 2021

Geen paniek, maak je geen zorgen

Filippenzen 4:6-7 belooft: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die...


5 maart 2021

Kracht in aantal – Janet Conley

Als we onze kracht bundelen in gebed, is dat wat er gebeurt. Het brengt vermenigvuldiging teweeg.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest