vandaag, 24 januari 2021

Onderzoek de Bijbel!

Nadat Paulus het evangelie aan de mensen in Berea had verkondigd, deden zij iets wat anderen niet gedaan hadden; ze onderzochten de Schriften.

En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren (Handelingen 17:11)

Volgens het volgende vers was het resultaat van hun onderzoek dat velen van hen gingen geloven.

Jezus zei in Johannes 5:39: U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.

Ik hoorde eens een getuigenis van een Joodse gelovige. Zijn dochter, die christen was geworden, daagde hem uit het Nieuwe Testament te lezen.

Hij begon in Matteüs en verbaasde zich over alle verwijzingen naar de Messias uit het Oude Testament die door Jezus waren vervuld.

Zijn aanvankelijke reden om de Bijbel te onderzoeken was om te bewijzen dat zijn dochter het mis had. In plaats daarvan, gaf hij uiteindelijk zijn hart aan Jezus. De Schriften getuigden van Jezus!

Zoek Hem als je de Bijbel leest en moedig anderen aan hetzelfde te doen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Waarom Bijbellezen belangrijk is

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest