vandaag, 6 augustus 2020

Ontdek het doel in jouw leven

Vandaag de dag leven veel christenen niet het succesvolle leven dat God voor hen bedoeld heeft, omdat ze het doel waarvoor ze geboren zijn niet kennen.

In Efeziërs 2:10 staat:

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Als je succesvol wilt leven, moet je weten wie je bent. Alle gereedschap dat gebruikt wordt voor iets anders dan waar het voor bedoeld is, is niet effectief. Bovendien kan het beschadigd raken.

Het is weleens gebeurd dat ik een hamer nodig had om ergens een spijker in te slaan. Maar ik was dan te lui om naar de garage te gaan om er één te halen (wees maar niet zo zelfgenoegzaam, jij hebt het ook gedaan!) Ik gebruikte dan wat maar voorhanden lag, zoals een inbussleutel.

Je krijgt de spijker erin, maar je bent niet heel effectief bezig. Je kunt een deuk in de muur veroorzaken en je kunt de inbussleutel beschadigen.

Jij hebt een doel. In Efeziërs 2:10 betekent het woord dat vertaald is met maaksel letterlijk dat je handgemaakt bent door God. Het Griekse woord is hetzelfde woord als het woord waar het Engelse woord poem (gedicht) van afgeleid is.

Met andere woorden, jouw leven hoort niet zonder volgorde of symmetrie of rijm of reden te zijn. God heeft een aantal specifieke plannen voor jouw leven uitgestippeld. Je bent geen ongeluk. Je bent geen overtollige bagage. Je hebt een doel.

Vraag God vandaag om jou dat doel te laten zien en ontwikkel vervolgens de gaven die God je heeft gegeven om dat doel te vervullen.

 

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Zes manieren om Gods wil te doen 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


14 april 2021

Ken je jouw bestemming al?

God heeft zonder twijfel een plan met jou. Jouw leven is geen ongeluk. Je hebt een doel.


13 april 2021

Waar wil God jou hebben?

God zegt tegen Abram: ‘Abram, Ik ga je zegenen en jij zult tot zegen zijn.’


12 april 2021

Wat is het doel van jouw leven?

Je bent geschapen met een uniek doel en dat doel zou tot uiting moeten komen in jouw leven.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest