vandaag, 22 oktober 2020

Slecht behandeld?

Het Bijbelgedeelte 1 Petrus 3:13-18 is een geweldige bemoediging:

En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van

Kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.

Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.

Jezus was onschuldig. Hij leed voor dingen die hij niet gedaan had en daardoor kunnen wij bij God komen. Petrus wil dat wij weten hoe belangrijk het is om te vergeven en op Jezus te lijken, zelfs als mensen ons laten lijden.

Op die manier kun je misschien het hart van je vervolgers voor God bereiken. Als je op Jezus lijkt, kan jouw goede gedrag ervoor zorgen dat ze zich schamen, ook al schelden ze je uit. Misschien stellen ze je vragen als ze de hoop in jou zien: Waarom ben je zoals je bent? Wat heb jij in je leven? Waarom reageer je op die manier? En dan kun je hun vertellen over Jezus.

Maar als je die ander aanvalt en kwaad doet, dan zal God helemaal niet geopenbaard worden.

Onderga het lijden geduldig en vraag God het te gebruiken om degenen die Hem nodig hebben als Redder te bereiken.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Conflicten? Zo raak je je boosheid kwijt 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


22 juni 2021

Het verleden vergeten

Sommige mensen – jij misschien ook – komen niet verder in hun leven omdat ze continu achteromkijken. Hun focus ligt op hun zonden, hun fouten, hun falen, hun pijn in het verleden.


21 juni 2021

Focus

Het probleem van veel mensen is dat ze heel veel willen. Ze proberen van alles te doen en te zijn.


20 juni 2021

Geestelijk groeien – deel 2

Gisteren zijn we begonnen met een lijst van tien gebieden waarin we volgens de Bijbel zouden moeten groeien.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest