vandaag, 3 november 2020

Sleutels tot effectief gebed: de hulp van de Heilige Geest – door Janet Conley

Vandaag wil ik het hebben over de hulp van de Heilige Geest als sleutel voor effectief bidden. Ik ben zo blij dat we de Heilige Geest hebben die ons helpt. Jij ook?

In Johannes 16 praat Jezus tegen Zijn discipelen. Hij probeert hen voor te bereiden op Zijn hemelvaart. In Johannes 16:7 (WV) zegt Hij tegen hen:

En toch, om de waarheid te zeggen: voor jullie eigen bestwil moet Ik weggaan; doe Ik dat niet, dan zal de Helper niet komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar jullie toezenden.

Weet je wie die Helper is? Dat is de Heilige Geest. Eerder, in Johannes 14:26 vertelde Hij Zijn discipelen het volgende:

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

De Trooster, de Helper, de Heilige Geest, is naar ons gezonden om ons in alles te onderwijzen. Hij zal je leren hoe je moet bidden. De Heilige Geest zal je op die manier helpen.

Toen zei Hij: [Die zal] u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. De Heilige Geest helpt ons de beloften te herinneren. De dingen die God ons geleerd heeft, brengt Hij ons in herinnering, zodat we op een effectieve
manier kunnen bidden.

De Heilige Geest is als een persoonlijke assistent. Een persoonlijke assistent herinnert je aan je afspraken of legt je dingen uit. Ieder moment van de dag is Hij er voor ons.

Neem de tijd om God vandaag te danken voor Zijn Heilige Geest. En vergeet niet dat Hij er is om je te helpen tijdens je gebeden.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Laat het aan de Heilige Geest over 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest