vandaag, 1 november 2020

Sleutels tot effectief gebed: geduld en doorzettingsvermogen

De volgende sleutel voor effectief bidden is: wees geduldig. Je moet bereid zijn te volharden.

In Hebreeën 6:11-15 staat:

Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Hij zei: Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal Ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben.

Besef je dat toen God Abraham en Sara beloofde dat zij een kind zouden krijgen, het nog vijfentwintig jaar duurde voordat Isaak werd geboren? Geduld en volharding waren nodig voordat Gods belofte werkelijkheid werd in hun leven. En dat geldt ook voor ons.

Misschien heb je voor dingen gebeden in je leven en begin je ontmoedigd te raken. Vergeet niet dat God niet altijd volgens onze planning werkt. Hij werkt volgens Zijn eigen planning.

Ik wil je vandaag bemoedigen: wees geduldig. Geduld is de kwaliteit van je geloof op de langere termijn.

Een aantal jaren geleden hoorde ik iemand zeggen dat geloof is als je hand en geduld als je arm. Als je geloof uitoefent, is het alsof je met je hand het probleem tegenhoudt en terwijl je dat doet, zie je langzaam resultaat. Maar als je geduld opraakt, verlies je daarmee ook je geloof.

Door geduld blijf je geloof houden tot het antwoord komt.

Geduld is een essentiële sleutel voor effectief bidden. Waar je ook voor bidt, wacht geduldig.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Helden van het geloof – Noach 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest