vandaag, 29 oktober 2020

Sleutels tot effectief gebed: hoe blijf je verbonden? – door Janet Conley

Gisteren hebben we de tweede sleutel ontdekt voor effectief bidden: blijf verbonden met God. De vraag is: hoe doen we dat?

Er zijn heel veel dingen die we kunnen doen, maar ik wil twee dingen noemen. Ten eerste, als we een intieme relatie met God willen hebben, moeten we beseffen hoezeer Hij hiernaar verlangt.

Als je even de tijd neemt om hierover na te denken, besef je hoe geweldig dat is. Hij de is de almachtige God en toch wil Hij een intieme relatie met jou hebben.

In Romeinen 5:11 in Het Boek staat: Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons.

Door Jezus kunnen wij een relatie met God hebben! Verbonden zijn met God begint dus met de wetenschap dat Hij ernaar verlangt een relatie met jou te hebben.

Ten tweede moet je je bewust zijn van Zijn aanwezigheid. God is op dit moment bij je. Hij is overal waar je gaat. Hij is op je werk en bij je thuis. Hij is bij je, waar je ook naartoe gaat en waar je ook doorheen gaat.

In het laatste deel van Hebreeën 13:5 staat: Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

In de zeventiende eeuw was er een monnik genaamd broer Laurens. Hij heeft een boek geschreven met de titel: Besef van Gods tegenwoordigheid. In het klooster luidden de klokken ieder uur. Als broer Laurens dit hoorde, nam hij de tijd om God te zoeken.

Als je een horloge of mobiele telefoon hebt, kun je overwegen het alarm door de dag heen een aantal keer af te laten gaan, zodat je eraan herinnerd wordt dat God bij je is. Elke keer als het alarm afgaat, kun je een moment

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Heer, leer ons bidden 3/5

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest