vandaag, 1 november 2021

Sleutels tot effectief gebed: nederigheid

Nederigheid is een heel belangrijke sleutel voor effectief gebed. In 1 Petrus 5:5,6 lezen we het volgende:

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

God keert zich tegen de hoogmoedigen. De nederigen geeft Hij genade.

Nederigheid is meer dan wat ook een houding waarmee je zegt: ‘Ik erken dat ik het niet alleen kan. Ik sta open voor wat God mij wil leren. Ik ben dankbaar. God, ik ben bereid mij te buigen voor U en te belijden dat ik Uw hulp nodig heb.’

In tegenstelling tot wat sommigen denken, is nederigheid niet hetzelfde als een gebrek aan moed. Het vergt zelfs enorme moed om toe te geven dat je het niet alleen kunt. Zachtmoedigheid is geen zwakte. Het is een teken van kracht.

Koning David zei in Psalm 18:36: Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Mozes werd de meest zachtmoedige, meest bescheiden man op aarde genoemd en toch zien wij hem niet als een zwakke persoon. Hij is een van de grootste leiders in de Bijbel en slechts weinig mensen in de geschiedenis hadden zo’n krachtig gebedsleven als Mozes.

Jezus, onze Redder, zei: Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart (Matteüs 11:29). Het hoort een van de kenmerkende kwaliteiten van ons leven te zijn – vooral als we bidden. Het is een sleutel voor effectief gebed.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Het beste van God voor U: Bijbelse gebeden van betekenis 1/8

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest