vandaag, 1 juni 2022

Uit de put – rebellie tegen autoriteit?

Als je in de put zit moet je er zeker van zijn dat je niet rebelleert tegen Gods gevestigde autoriteit, of dat je op één lijn zit met mensen die rebelleren.

In Numeri 16 staat het leerzame verhaal van Korach en zijn volgelingen. Zij confronteerden Mozes en Aäron openlijk en betwistten of zij echt de door God aangestelde leiders waren.

Mozes en Aäron waren, net als wij allemaal, gebrekkig en feilbaar, maar Korach wilde zich de autoriteit toe-eigenen die hem niet toebehoorde.

Kijk naar de resultaten van Korachs rebellie. Mozes vertelt in de verzen 30 en 31:

Maar als de HEERE iets nieuws zal scheppen, zodat de aardbodem zijn mond zal opensperren, en hen en alles wat van hen is, zal verzwelgen en zij levend naar het graf zullen afdalen, dan zult u weten dat deze mannen de HEERE verworpen hebben. En het gebeurde, toen hij geëindigd had al deze woorden te spreken, dat de aardbodem die onder hen was, gespleten werd.

Niet alleen Korach werd vernietigd. Iedereen die met hem samenwerkte, ging ook het graf in.

Ik denk niet dat de aardbodem zich zal opensperren als je rebelleert tegen de door God aangestelde autoriteiten. Maar het kan wel zo zijn dat je merkt dat je in een emotionele, fysieke of financiële kuil zit waar je niet uit kunt komen, totdat je stopt met rebelleren.

Als je vandaag in een kuil of put zit, onderzoek je hart dan en zorg ervoor dat er geen rebellie in je hart leeft tegen Gods aangestelde autoriteiten

Bekijk hier de bijpassende uitzending: De overwinning behalen 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


27 november 2022

Welvaart: de juiste hartsgesteldheid

Jezus wil dat we bidden met de juiste hartsgesteldheid, zonder op zoek te zijn naar de waardering van anderen. Als je vast, is het niet de bedoeling dat je dit iedereen laat weten.


26 november 2022

Welvaart: geef met het juiste motief

Onderzoek je hart als je geeft, zodat je zeker weet dat je met de juiste motieven geeft.


25 november 2022

Welvaart: baseer je leven niet op bezit

En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest