vandaag, 8 augustus 2020

Leven met passie

Vandaag wil ik kijken naar twee Bijbelteksten. De eerste is Prediker 9:10:

Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.

De tweede Bijbeltekst is Kolossenzen 3:23:

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen.

Zie je de overeenkomsten? God verlangt ernaar dat wij ons leven ten volle leven, met passie. Of je nu een spreker bent, een schrijver, een leraar, of een zanger; wat je ook doet, doe het met passie. Je moet jezelf helemaal geven.

Mensen worden aangetrokken tot passie. Ze willen iemand zien die in vuur en vlam staat en vol ijver doet wat hij of zij doet!

Ik vind Jezus het geweldigste voorbeeld van een gepassioneerde persoon. Ken je het verhaal van Jezus die de geldwisselaars uit de tempel gooide? Dat was een gepassioneerde daad. Aan het einde van dit Bijbelgedeelte staat: De hartstocht voor Uw huis heeft Mij verteerd. (NBV)

Hartstocht is gewoon een ander woord voor passie. De passie voor Uw huis heeft Mij verteerd! Heb je je hier ooit een voorstelling van geprobeerd te maken? Ik heb een heel duidelijk beeld van hoe dat geweest moet zijn.

Hij geeft die jongens een pak slaag en ze rennen ervandoor, terwijl ze hun hoofd bedekken met hun handen. Hij gooit die grote tafels omver en de discipelen kijken met open mond van verbazing, terwijl ze zich het vers De hartstocht voor Uw huis heeft Mij verteerd herinneren.

Ik wil je een vraag stellen: Wat was de laatste keer dat je verteerd werd door je hartstocht voor iets? Wanneer was de laatste keer dat je ergens extreem gepassioneerd over was?

Ga niet slaapwandelend door het leven. Neem het besluit om te leven!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Bevlogen christen-zijn 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


7 mei 2021

Je bent rijkelijk gezegend door God

De zegeningen die door de Heilige Geest aan ons toegekend worden, omvatten elke zegen die we van God ontvangen, of het nu om materiële, lichamelijke, emotionele of geestelijke zegen gaat.


6 mei 2021

Een leven van respect en gehoorzaamheid

Het is belangrijk om te begrijpen dat gehoorzaamheid te maken heeft met een uiterlijke daad, terwijl eren te maken heeft met de innerlijke gesteldheid van je hart.


5 mei 2021

Wees genadig!

Jezus wilde deze waarheid op ons hart drukken: als je vergeving, liefde en genade geeft, zul je dit in een goede, vastgedrukte, geschudde maat terugontvangen.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest