vandaag, 10 november 2021

Vier belangrijke punten voor jonge gelovigen

Als je een jonge gelovige bent of kent, dan wil ik graag vier dingen met je delen die je zullen helpen om te groeien in je geloof.

  1. Lees elke dag de Bijbel. Dat is voedsel voor je geest. In Psalm 119:11 staat: Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. De tijd nemen om Gods Woord te lezen is essentieel.
  2. Bid elke dag. Praat met God en luister vervolgens met je hart naar Zijn antwoorden. Zoals 1 Tessalonicenzen 5:17 ons opdraagt: Bid zonder ophouden. Dat is essentieel voor je groei en bescherming als gelovige.
  3. Ga met andere gelovigen om. Sluit je niet af voor de kerk. Sluit je niet af voor de rest van het lichaam. De Bijbel zegt: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is (Hebreeën 10:25). Het is belangrijk om betrokken te zijn bij een kleinere kring binnen de gemeente. Je hoort relaties aan te gaan. Dit biedt je veiligheid.
  4. Luister naar je geestelijke leiders. Ga zoveel mogelijk naar de kerk en verwacht dat God via het onderwijs tot je zal spreken. In Hebreeën 13:17 staat: Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen. Zoek een Bijbelgetrouwe gemeente en luister naar het onderwijs.

Als je deze dingen doet – elke dag je Bijbel lezen, elke dag bidden, betrokken zijn bij een kleine groep binnen de gemeente en luisteren naar je geestelijke leiders – zul je groeien in geloof.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Groeien in geestelijke volwassenheid

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest