vandaag, 11 november 2020

Vier belangrijke punten voor jonge gelovigen

Als je een jonge gelovige bent of kent, dan wil ik graag vier dingen met je delen die je zullen helpen om te groeien in je geloof.

  1. Lees elke dag de Bijbel. Dat is voedsel voor je geest. In Psalm 119:11 staat: Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. De tijd nemen om Gods Woord te lezen is essentieel.
  2. Bid elke dag. Praat met God en luister vervolgens met je hart naar Zijn antwoorden. Zoals 1 Tessalonicenzen 5:17 ons opdraagt: Bid zonder ophouden. Dat is essentieel voor je groei en bescherming als gelovige.
  3. Ga met andere gelovigen om. Sluit je niet af voor de kerk. Sluit je niet af voor de rest van het lichaam. De Bijbel zegt: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is (Hebreeën 10:25). Het is belangrijk om betrokken te zijn bij een kleinere kring binnen de gemeente. Je hoort relaties aan te gaan. Dit biedt je veiligheid.
  4. Luister naar je geestelijke leiders. Ga zoveel mogelijk naar de kerk en verwacht dat God via het onderwijs tot je zal spreken. In Hebreeën 13:17 staat: Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen. Zoek een Bijbelgetrouwe gemeente en luister naar het onderwijs.

Als je deze dingen doet – elke dag je Bijbel lezen, elke dag bidden, betrokken zijn bij een kleine groep binnen de gemeente en luisteren naar je geestelijke leiders – zul je groeien in geloof.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Brieven van God

De overdenking van de voorgaande dagen


22 juni 2021

Het verleden vergeten

Sommige mensen – jij misschien ook – komen niet verder in hun leven omdat ze continu achteromkijken. Hun focus ligt op hun zonden, hun fouten, hun falen, hun pijn in het verleden.


21 juni 2021

Focus

Het probleem van veel mensen is dat ze heel veel willen. Ze proberen van alles te doen en te zijn.


20 juni 2021

Geestelijk groeien – deel 2

Gisteren zijn we begonnen met een lijst van tien gebieden waarin we volgens de Bijbel zouden moeten groeien.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest