vandaag, 13 mei 2021

Volmaakt en oprecht

Jouw geloof in God heeft de geweldige potentie om jouw leven compleet te maken. Het kan je leven vol gebreken veranderen in een leven waarin je volmaakt en oprecht bent, en in niets tekortschiet.

Jakobus zegt het in Jakobus 1:2-4 op deze manier:

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

Je geloof in God kan jou heel maken, maar je geloof zal beproefd worden. Je zult tegenstand ervaren, zoals we hier ook lezen. Je geloof zal het vuur van de beproeving moeten doorstaan.

Als je op geestelijk gebied gebrek hebt, kun je naar de plaats van heiligheid gaan. Als je op materieel gebied tekortkomt, kun je naar een plaats gaan waar in je behoeften wordt voorzien. Waar je ook gebrek aan hebt, je geloof in God heeft de potentie je uit je omstandigheden te tillen en je naar die plaats te leiden waar de Bijbel over spreekt: een plaats waar je volmaakt en oprecht bent en in niets tekortschiet.

Maar het pad naar die volmaaktheid is een pad van beproevingen. Je geloof zal je er pas brengen nadat je die beproevingen hebt doorstaan. Je hebt een tegenstander. Je zult strijd ervaren. De Bijbel zegt: Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

De duivel weet wat er op het spel staat en hij zal er alles aan doen om jou ervan te weerhouden op God te vertrouwen. Dus als je beproevingen moet doorstaan, doe dan wat Jakobus zegt en ‘acht het enkel vreugde.’ Je bent op weg om volmaakt in Christus te worden.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: En dan komt God

De overdenking van de voorgaande dagen


23 oktober 2021

Wat vind jij belangrijk?

Een man die nauw betrokken was bij mijn gemeente, kwam op een dag naar me toe en vertelde mij dat hij zou verhuizen. Ik vroeg hem: ‘Heb je daar een gemeente gevonden?’


22 oktober 2021

Laat je niet beïnvloeden door slechte behandeling!

God is een rechtvaardige rechter. En zelfs als je moet lijden omdat je het juiste deed, zal Hij alles ten goede keren voor jou, als je het overgeeft aan God.


21 oktober 2021

Slecht behandeld?

Jezus was onschuldig. Hij leed voor dingen die hij niet gedaan had en daardoor kunnen wij bij God komen.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest