vandaag, 14 mei 2020

Volmaakt en oprecht

Jouw geloof in God heeft de geweldige potentie om jouw leven compleet te maken. Het kan je leven vol gebreken veranderen in een leven waarin je volmaakt en oprecht bent, en in niets tekortschiet.

Jakobus zegt het in Jakobus 1:2-4 op deze manier:

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

Je geloof in God kan jou heel maken, maar je geloof zal beproefd worden. Je zult tegenstand ervaren, zoals we hier ook lezen. Je geloof zal het vuur van de beproeving moeten doorstaan.

Als je op geestelijk gebied gebrek hebt, kun je naar de plaats van heiligheid gaan. Als je op materieel gebied tekortkomt, kun je naar een plaats gaan waar in je behoeften wordt voorzien. Waar je ook gebrek aan hebt, je geloof in God heeft de potentie je uit je omstandigheden te tillen en je naar die plaats te leiden waar de Bijbel over spreekt: een plaats waar je volmaakt en oprecht bent en in niets tekortschiet.

Maar het pad naar die volmaaktheid is een pad van beproevingen. Je geloof zal je er pas brengen nadat je die beproevingen hebt doorstaan. Je hebt een tegenstander. Je zult strijd ervaren. De Bijbel zegt: Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

De duivel weet wat er op het spel staat en hij zal er alles aan doen om jou ervan te weerhouden op God te vertrouwen. Dus als je beproevingen moet doorstaan, doe dan wat Jakobus zegt en ‘acht het enkel vreugde.’ Je bent op weg om volmaakt in Christus te worden.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: En dan komt God

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2021

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


15 januari 2021

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


14 januari 2021

Welvaart: waar het echt om moet gaan

Houd je ogen gericht op God en blijf op Hem vertrouwen. In dit leven en in het eeuwige leven gaat het uiteindelijk allemaal om Hem!


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest