vandaag, 27 januari 2019

Waarom we er voor elkaar zouden moeten zijn

In Galaten 6:1-2 draagt Paulus ons op:

Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

We moeten elkaars lasten dragen. Paulus geeft ons hier in deze verzen een duidelijk beeld van.

Ten eerste betekent het woord onverhoeds onverwachts of onvoorzien. Met andere woorden, de zonde waar Paulus naar refereert, is niet een zonde met voorbedachten rade, maar eerder een verleiding die plotseling kwam, waar de persoon in struikelde. En nu kunnen ze er moeilijk weer uit komen.

Paulus zegt ook: ‘Als je geestelijk bent, breng zo iemand dan weer terecht.’ Breng hem weer op het rechte pad. De rol van de geestelijk volwassen persoon is om hem vakkundig en voorzichtig te begeleiden hierin.

Ik denk dat dit het meest gebeurt bij christenen die nog niet zo lang geleden tot bekering zijn gekomen. Ze worden plotseling aangevallen, ze geven toe aan een verleiding en voelen zich daarna vreselijk. Dan gaat de duivel aan het werk in hen: ‘Nou, mooie christen ben jij! Jij hypocriet! Je kunt maar beter nooit weer naar de kerk gaan! Je bent zo slecht. Je bent waarschijnlijk niet eens gered.’

Ze weten niet hoe ze hier weer uit moeten komen. Jij en ik moeten hen helpen bij het herstellen van hun relatie met God en de Kerk.

Ik had een vriend die zijn schouder een keer uit de kom had. Het kostte hem drie kwartier om hem zelf weer in de kom te zetten. Het was gemakkelijker geweest als iemand hem had geholpen.

En dat geldt ook voor ons als christenen. We moeten onze broers en zussen van wie hun geestelijk leven ontwricht is helpen herstellen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: De gelijkenis van de zaaier 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


11 mei 2021

God is een gulle gever

Verscholen tussen de pagina’s van het Nieuwe Testament, staat een zeer krachtige belofte aan ruimhartige gevers. Je kunt deze belofte vinden in Filippenzen 4:18,19


10 mei 2021

Gezegend om anderen te zegenen

Onze kapitalistische samenleving is op één doel gericht: het vergaren van rijkdom. Veel christenen weten niet meer waarom God hen gezegend heeft.


9 mei 2021

Wanneer het kwaad geen macht meer over je heeft

Nadat ik gered was, was ik bang voor de duivel omdat ik nauw betrokken was geweest bij occulte zaken. Ik had een grote angst die zwaar op mij drukte en mij overal waar ik ging achtervolgde.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest