vandaag, 27 januari 2019

Waarom we er voor elkaar zouden moeten zijn

In Galaten 6:1-2 draagt Paulus ons op:

Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

We moeten elkaars lasten dragen. Paulus geeft ons hier in deze verzen een duidelijk beeld van.

Ten eerste betekent het woord onverhoeds onverwachts of onvoorzien. Met andere woorden, de zonde waar Paulus naar refereert, is niet een zonde met voorbedachten rade, maar eerder een verleiding die plotseling kwam, waar de persoon in struikelde. En nu kunnen ze er moeilijk weer uit komen.

Paulus zegt ook: ‘Als je geestelijk bent, breng zo iemand dan weer terecht.’ Breng hem weer op het rechte pad. De rol van de geestelijk volwassen persoon is om hem vakkundig en voorzichtig te begeleiden hierin.

Ik denk dat dit het meest gebeurt bij christenen die nog niet zo lang geleden tot bekering zijn gekomen. Ze worden plotseling aangevallen, ze geven toe aan een verleiding en voelen zich daarna vreselijk. Dan gaat de duivel aan het werk in hen: ‘Nou, mooie christen ben jij! Jij hypocriet! Je kunt maar beter nooit weer naar de kerk gaan! Je bent zo slecht. Je bent waarschijnlijk niet eens gered.’

Ze weten niet hoe ze hier weer uit moeten komen. Jij en ik moeten hen helpen bij het herstellen van hun relatie met God en de Kerk.

Ik had een vriend die zijn schouder een keer uit de kom had. Het kostte hem drie kwartier om hem zelf weer in de kom te zetten. Het was gemakkelijker geweest als iemand hem had geholpen.

En dat geldt ook voor ons als christenen. We moeten onze broers en zussen van wie hun geestelijk leven ontwricht is helpen herstellen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: De gelijkenis van de zaaier 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


26 juli 2021

Geestelijke scherpte – instrumenten in Gods hand

Jij en ik zijn instrumenten zijn in Gods hand in Zijn grote plan voor de mensheid. Dat zijn de huisvrouw, de arts, de zakenman, student... iedereen.


25 juli 2021

Geestelijke scherpte – luister je naar Gods stem?

Ik geloof dat het belangrijkste kenmerk van iemand die zijn geestelijke ijzer is kwijtgeraakt, is dat de stem van de Heilige Geest niet langer herkend wordt.


24 juli 2021

Geestelijke scherpte – hoe herwin ik die?

De vader van een vriend van mij is houthakker. In die tijd werden bomen nog met een bijl omgehakt. Op een dag legde zijn vader uit hoe hij te werk ging.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest