vandaag, 31 augustus 2021

Wat betekent vertrouwen?

In onze laatste overdenking hebben we het gehad over hoe belangrijk het is om op God te vertrouwen, om je hoop op Hem te vestigen. Misschien vraag je je af wat dat precies inhoudt? Ik wil je dit graag uitleggen aan de hand van een ezelsbruggetje. Aan de hand van de letters van het woord H-O-O-P-T ga ik uitleggen wat hopen, of vertrouwen, op God inhoudt.

De H staat voor helemaal voor waar houden. Als je op Hem hoopt, moet je Hem op Zijn woord geloven. Zelfs als het niet waar lijkt te zijn, moet je Hem op Zijn woord geloven. Als we dat doen, zal Hij ons leiden en ons veilig over de finishlijn brengen.

De O staat voor ontspannen. De Bijbel vertelt ons dat we moeten rusten in de Heer. In 1 Petrus 5:7 staat: Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Maak je geen zorgen. Bezorgd zijn is als een schommelstoel. Het geeft je iets te doen, maar het brengt je nergens.

De tweede O staat voor opvatten. In Spreuken 3:5 staat: Vertrouw op de HEERE met heel je hart

en steun op je eigen inzicht niet. Soms lijken dingen helemaal niet logisch te zijn en niet in lijn met jouw eigen opvatting.

De P staat voor praten. Wat wij zeggen is een uiting van ons geloof. In Marcus 11 zeg Jezus: Heb geloof in God. En direct daarna zegt Jezus: Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

De T staat voor tevoren dankzeggen. We moeten God danken nog voor Hij onze gebeden verhoord heeft. In Filippenzen 4:6 staat: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Als we God danken, is dat een uiting van ons geloof.

Wie H-O-O-P-T op God, zal overwinnen!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Leven in vertrouwen op God

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest