vandaag, 31 augustus 2021

Wat betekent vertrouwen?

In onze laatste overdenking hebben we het gehad over hoe belangrijk het is om op God te vertrouwen, om je hoop op Hem te vestigen. Misschien vraag je je af wat dat precies inhoudt? Ik wil je dit graag uitleggen aan de hand van een ezelsbruggetje. Aan de hand van de letters van het woord H-O-O-P-T ga ik uitleggen wat hopen, of vertrouwen, op God inhoudt.

De H staat voor helemaal voor waar houden. Als je op Hem hoopt, moet je Hem op Zijn woord geloven. Zelfs als het niet waar lijkt te zijn, moet je Hem op Zijn woord geloven. Als we dat doen, zal Hij ons leiden en ons veilig over de finishlijn brengen.

De O staat voor ontspannen. De Bijbel vertelt ons dat we moeten rusten in de Heer. In 1 Petrus 5:7 staat: Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Maak je geen zorgen. Bezorgd zijn is als een schommelstoel. Het geeft je iets te doen, maar het brengt je nergens.

De tweede O staat voor opvatten. In Spreuken 3:5 staat: Vertrouw op de HEERE met heel je hart

en steun op je eigen inzicht niet. Soms lijken dingen helemaal niet logisch te zijn en niet in lijn met jouw eigen opvatting.

De P staat voor praten. Wat wij zeggen is een uiting van ons geloof. In Marcus 11 zeg Jezus: Heb geloof in God. En direct daarna zegt Jezus: Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

De T staat voor tevoren dankzeggen. We moeten God danken nog voor Hij onze gebeden verhoord heeft. In Filippenzen 4:6 staat: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Als we God danken, is dat een uiting van ons geloof.

Wie H-O-O-P-T op God, zal overwinnen!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Leven in vertrouwen op God

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest