vandaag, 1 september 2020

Wat betekent vertrouwen?

In onze laatste overdenking hebben we het gehad over hoe belangrijk het is om op God te vertrouwen, om je hoop op Hem te vestigen. Misschien vraag je je af wat dat precies inhoudt? Ik wil je dit graag uitleggen aan de hand van een ezelsbruggetje. Aan de hand van de letters van het woord H-O-O-P-T ga ik uitleggen wat hopen, of vertrouwen, op God inhoudt.

De H staat voor helemaal voor waar houden. Als je op Hem hoopt, moet je Hem op Zijn woord geloven. Zelfs als het niet waar lijkt te zijn, moet je Hem op Zijn woord geloven. Als we dat doen, zal Hij ons leiden en ons veilig over de finishlijn brengen.

De O staat voor ontspannen. De Bijbel vertelt ons dat we moeten rusten in de Heer. In 1 Petrus 5:7 staat: Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Maak je geen zorgen. Bezorgd zijn is als een schommelstoel. Het geeft je iets te doen, maar het brengt je nergens.

De tweede O staat voor opvatten. In Spreuken 3:5 staat: Vertrouw op de HEERE met heel je hart

en steun op je eigen inzicht niet. Soms lijken dingen helemaal niet logisch te zijn en niet in lijn met jouw eigen opvatting.

De P staat voor praten. Wat wij zeggen is een uiting van ons geloof. In Marcus 11 zeg Jezus: Heb geloof in God. En direct daarna zegt Jezus: Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

De T staat voor tevoren dankzeggen. We moeten God danken nog voor Hij onze gebeden verhoord heeft. In Filippenzen 4:6 staat: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Als we God danken, is dat een uiting van ons geloof.

Wie H-O-O-P-T op God, zal overwinnen!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Helden van het geloof – Noach 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


22 juni 2021

Het verleden vergeten

Sommige mensen – jij misschien ook – komen niet verder in hun leven omdat ze continu achteromkijken. Hun focus ligt op hun zonden, hun fouten, hun falen, hun pijn in het verleden.


21 juni 2021

Focus

Het probleem van veel mensen is dat ze heel veel willen. Ze proberen van alles te doen en te zijn.


20 juni 2021

Geestelijk groeien – deel 2

Gisteren zijn we begonnen met een lijst van tien gebieden waarin we volgens de Bijbel zouden moeten groeien.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest