vandaag, 14 maart 2022

Wat bij God echt telt – ons hart

In 1 Samuel 16:6-7, toen Samuel naar het huis van Isaï ging om de volgende koning van Israël te zegenen, zien we de criteria die God gebruikt om mensen te kiezen tot Zijn dienst:

En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor de HEERE Zijn gezalfde. Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.

Dit is een fascinerend verhaal met een belangrijke les. Isaï laat trots een voor een zijn zonen aan Samuel zien … behalve David. Isaï weet waar Samuel voor komt, maar hij doet niet eens de moeite om David erbij te halen.

Davids eigen vader had hem afgeschreven. Zijn eigen vader zag niet genoeg potentie in hem om hem aan Samuel voor te stellen.

Maar David werd die dag als koning gezalfd. Dit was niet gebaseerd op wat Isaï belangrijk achtte, maar op wat God belangrijk achtte … Davids hart.

Misschien heeft jouw eigen vader je afgeschreven. Misschien zeiden je ouders dat jij nooit echt belangrijk zou worden. Misschien zei je leraar: ‘Je zult niet echt van betekenis zijn. Zorg er maar gewoon voor dat je een baan met een minimumloon krijgt.’

Alleen God kan dingen in jouw hart zien die je vader, moeder, leerkrachten, familieleden of andere mensen om je heen niet kunnen zien.

Het is niet zo dat God talent of kennis over het hoofd ziet. Al die dingen zijn belangrijk. Maar God kijkt als eerste naar het allerbelangrijkste en dat is je hart.

Laat je geschiedenis niet door iemand anders schrijven.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Hoe word je een persoon naar Gods hart? 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


8 december 2022

Het levensgevaarlijke teken van trots

God zegt dat Hij de geest van de nederigen en het hart van de verbijzelden levend maakt.


7 december 2022

Het teken van geestelijk inzicht

De Heilige Geest wil je leiden en je kennis en creativiteit geven.


6 december 2022

Het teken van passie voor zielen

Als je een geestelijke herleving ervaart, zul je nadenken over de geestelijke staat van de mensen met wie je elke dag omgaat.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest