vandaag, 22 november 2021

Welvaart: pas op voor hebzucht deel 2

In de laatste overdenkingen hebben we gekeken naar Lucas 12. Vandaag wil ik de verzen 16-21 lezen. Deze verzen vormen de basis voor de komende overdenkingen.

En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

Soms zijn mensen geneigd ervan uit te gaan dat ze nog jaren voor zich hebben. Maar dat is niet slim. We moeten leven alsof we de Heer vanavond zullen ontmoeten.

Dat betekent niet dat je niet hoeft te werken aan je toekomst. Het betekent niet dat je niet hoeft te sparen. De Bijbel zegt dat een rechtvaardige man een erfenis voor de kinderen van zijn kinderen achterlaat.

Maar we moeten op zo’n manier leven dat we ons niet hoeven te schamen omdat we allerlei soorten ongebruikte en niet toegewezen fondsen op de bankrekening hebben staan die niemand goed zullen doen.

Op een dag moeten we voor Jezus staan en rekenschap afleggen over al onze spullen. Dat moment kan sneller komen dan je denkt!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Zaaien en oogsten

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest