vandaag, 25 november 2019

Welvaart: pas op voor hebzucht deel 2

In de laatste overdenkingen hebben we gekeken naar Lucas 12. Vandaag wil ik de verzen 16-21 lezen. Deze verzen vormen de basis voor de komende overdenkingen.

En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

Soms zijn mensen geneigd ervan uit te gaan dat ze nog jaren voor zich hebben. Maar dat is niet slim. We moeten leven alsof we de Heer vanavond zullen ontmoeten.

Dat betekent niet dat je niet hoeft te werken aan je toekomst. Het betekent niet dat je niet hoeft te sparen. De Bijbel zegt dat een rechtvaardige man een erfenis voor de kinderen van zijn kinderen achterlaat.

Maar we moeten op zo’n manier leven dat we ons niet hoeven te schamen omdat we allerlei soorten ongebruikte en niet toegewezen fondsen op de bankrekening hebben staan die niemand goed zullen doen.

Op een dag moeten we voor Jezus staan en rekenschap afleggen over al onze spullen. Dat moment kan sneller komen dan je denkt!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Zaaien en oogsten

De overdenking van de voorgaande dagen


24 september 2020

Open niet de deur voor ellende!

In 1 Koningen 13:21-25 staat een vrij ongewoon verhaal. God laat hier iets zien; iets wat Hij onuitwisbaar in ons geheugen wil griffen: ongehoorzaamheid opent de deur naar rampspoed.


23 september 2020

Ben je alleen christen als het uitkomt?

Sommige christenen proberen God te gehoorzamen, maar alleen als het hun uitkomt. We kunnen niet willekeurig kiezen wanneer we gehoorzaam zijn.


22 september 2020

Grenzen aan gehoorzaamheid

De laatste paar overdenkingen hebben we geleerd hoe belangrijk God gehoorzaamheid aan de verschillende autoriteiten vindt. En een goede vraag is dan of er ooit een moment is waarop we...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest