vandaag, 5 september 2020

Zegen – verfrissing voor ziel en lichaam

Aan het begin van Jesaja 55 nodigt God Zijn volk uit om bij Hem te komen en gemeenschap met Hem te hebben. In de verzen 3 en 6 zegt God:

Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven … Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,

roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

In de verzen 10 en 11 wordt ons verteld wat er gebeurt met degenen die op deze uitnodiging ingaan, die ingaan op Gods roep om te komen en Hem te zoeken en naar Hem te luisteren:

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,

maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Zoals regen zegen geeft als het de aarde bewatert (en zorgt voor een overvloedige oogst en vrucht in het leven van de mensen), zo geeft Gods geestelijke invloed verfrissing en vruchtbaarheid in ons leven.

Wat is Gods geestelijke invloed? Dat is de impact van Zijn Woord en Zijn Geest op het hart van Zijn kinderen.

Als jij bij God komt, als je ingaat op Zijn roep om Hem te zoeken, zal Hij tot je spreken. En het effect van Zijn Woord als Hij tot jouw hart spreekt, is hetzelfde effect dat regen op de aarde heeft.

Zijn Woord zal verfrissing, verlichting en uiteindelijk vrucht voortbrengen, als je het tot je hart laat spreken. Het zal een herleving in je hart teweegbrengen waardoor je geestelijk zult groeien.

Bekijk hier de Bijpassende uitzending: Als je vandaag Zijn stem hoort

 

De overdenking van de voorgaande dagen


5 maart 2021

Kracht in aantal – Janet Conley

Als we onze kracht bundelen in gebed, is dat wat er gebeurt. Het brengt vermenigvuldiging teweeg.


4 maart 2021

De kracht van jouw gebed

Als jij in een bepaald gebied van je leven merkt dat je onvruchtbaar bent, bid dan.


3 maart 2021

Wat is jouw motief?

Als je bidt, kijkt God naar wat het beste is voor jou. Maar dan zegt Hij ook: omdat u verkeerd bidt.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest