vandaag, 20 mei 2023

Zeven taken van de gemeente: 4. Karakter vormen

Tot nu toe hebben we in de laatste overdenkingen de eerste drie aspecten behandeld die belangrijk zijn om zielen te kunnen winnen. Vandaag wil ik het vierde aspect met je delen: je manier van leven. In 1 Korintiërs 9:24-27, en met name vers 27 staat hoe belangrijk je levensstijl is in je getuigenis naar anderen:

Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

Paulus zei dat hij zich in alles beheerste, dat hij zijn lichaam oefende op harde wijze. Hij maakte zijn lichaam dienstbaar, wat erop wijst dat hij, net als jij en ik, moeite moest doen om zijn lichaam dienstbaar te laten zijn.

We hebben allemaal de neiging te zondigen. Maar we moeten ons vlees in bedwang houden en in alles beheerst zijn, want onze levensstijl beïnvloedt onze boodschap.

Neem een moment de tijd om over het volgende na te denken. Stel, je bent een werkgever. Als je een efficiënte, bekwame en betrouwbare werknemer aan zou willen nemen, zou je jezelf dan aannemen, tegen je huidige salaris?

Of stel dat je de rest van je leven door zou moeten brengen met iemand net als jij. Zou je hier naar uitkijken en zou je dit zien als een geweldige mogelijkheid en een groot voorrecht? Of niet?

Als je manier van leven niet strookt met je geloof, vinden mensen het moeilijk te luisteren naar wat je te zeggen hebt. Je levensstijl is belangrijk!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Het streven naar rechtvaardigheid, godsvrucht, geloof en liefde 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


6 juni 2023

De kracht van leeg zijn

Leeg zijn, geen kracht meer hebben, is niet slecht. Als je naar God kijkt is Hij bereid om je te helpen.


5 juni 2023

In een crisis terechtkomen

Na elke grote geestelijke overwinning is het altijd wijs om je wapenrusting aan te houden.


4 juni 2023

De put vermijden

Het is voor veel mensen zo gemakkelijk te geloven dat hun rijkdom, hun kracht en hun goedheid op een dag genoeg zijn om te redden.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest