Gegevens instelling

Naam instelling: Antworten mit Bayless Conley e.V.
Publieksnaam: Antwoorden met Bayless Conley
Postadres, telefoonnummer, emailadres: Postfach 760105, 22051 Hamburg, Duitsland resp. postbus 36134, 1020 MC Amsterdam, tel. 085 009 0369, contact@bayless-conley.de  

Doelstelling

Doel van onze instelling is de verkondiging en verbreiding van het evangelie van de Here Jezus Christus, met als fundament de Bijbel als het geschreven Woord van God. De vorm en middelen worden in overeenstemming met de Bijbel gekozen.

Het doel van de instelling wordt verwezenlijkt door het realiseren van christelijke televisie-uitzendingen genaamd Antwoorden met Bayless Conley in Europa, preekreizen in binnen- en buitenland, het uitzenden van kerkdiensten per satelliet, het realiseren van christelijke lectuur en leermateriaal.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Een belangrijk punt van onze activiteiten is, om de waarden van het christelijk geloof onder de aandacht te brengen en mensen op basis van het getuigenis en de principes in de Bijbel hulp bij levensvragen te bieden. Alles dient in openheid en respect voor andere geloofsrichtingen te geschieden. Tenslotte is geloof een persoonlijke beslissing van individuen. Antwoorden met Bayless Conley wil geïnteresseerden antwoorden op relevante levensvragen aan de hand van de Bijbel geven.

Onze ervaringen in andere landen doet ons verwachten dat de positieve, wekelijkse impulsen op televisie ook in Nederland veel interesse zullen wekken. De uitzendingen worden door de thuisgemeente van Bayless Conley, de Cottonwood Church (USA) betaald en de productie via ons kantoor in Hamburg (Duitsland) afgewikkeld. Tijdens de uitzendingen ontvangen de kijkers het adres, telefoonnummer en emailadres om contact op te nemen. Vragen over het geloof worden beantwoord. Veel kijkers nemen contact met ons op. De medewerkers op ons kantoor kunnen eerste hulp bieden bij persoonlijke vragen over het geloof. In gesprekken, brieven en emails verwijzen wij de mensen door naar christelijke gemeenten in hun woonplaats. Daarbij verwijzen we vaak naar de Alpha-cursus die door veel verschillende kerken en gemeenten in Nederland wordt aangeboden. Dit is een basiscursus over het christelijk geloof. En daardoor worden geïnteresseerde kijkers doorverwezen met locale gemeenten. De samenwerking met locale gemeenten is een belangrijke bouwsteen in de strategie van Antwoorden met Bayless Conley in Nederland.

Bayless Conley bezoekt persoonlijk en regelmatig de mensen in Nederland. Hij wil daardoor ook een persoonlijke ontmoeting mogelijk maken. Daarom heeft hij in de afgelopen jaren gepreekt op avonden in Hilversum, Amsterdam en Etten-Leur. Plaatselijke gemeenten hebben Bayless Conley uitgenodigd om in hun gemeente te preken. De goede bezoekersaantallen van deze events tonen dat het aanbod om Bayless Conley in levende lijve te zien en te beluisteren, graag wordt aangenomen.

Onze Nederlandse website dient als hulp om een relatie met de kijkers van de televisie-uitzendingen en de lezers van de boeken op te bouwen. Het geeft een overzicht van de activiteiten van Antwoorden met Bayless Conley.

Van Bayless Conley´s hand zijn er acht Nederlandstalige boekjes en preken op dvd verkrijgbaar. De dvd´s zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling, afkomstig van de reeds uitgezonden televisieprogramma´s. Zo kunnen deze voordelig en in goede kwaliteit geproduceerd worden.

De giften van EUR 98.299,72 in het jaar 2017 werden en worden gebruikt voor de vertaling en uitzending van de preken op televisie, voor de contactpersoon na de uitzending, voor het kostenloze gedrukte media-aanbod, internet en social media ter geloofsopbouw en voor de evenementen van Bayless Conley in verschillende plaatsen in het land.

Overeenkomstig onze activiteiten in andere landen plant Antwoorden met Bayless Conley een langdurige ontwikkeling van onze locatie in Nederland. Aan de voorwaarden zijn voldaan, de reacties op de uitzendingen wijzen in deze richting. Vooral na events met

Bayless Conley in België en Nederland mogen we rekenen op een duidelijke groei van kijkers en reacties. Zo willen we uiteindelijk vanuit Nederland de Nederlanders helpen.

Statutaire bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter en maximaal twee andere bestuursleden. De bestuursleden kunnen de organisatie individueel vertegenwoordigen.

Namen bestuurders

Bayless Conley (USA)

Janet Conley (USA)

Gloria Sutton (USA)

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het christelijke programma Antwoorden met Bayless Conley heeft in Europa een vaste plek op televisie verworven.

De website wordt door veel bezoekers met plezier bezocht. Deze biedt een webshop aan met verdiepende thema´s, een videoportaal met de uitzendingen in verschillende talen alsook wekelijks wisselende korte preken van Bayless Conley.

Tevens bestaat de mogelijkheid om voor gebedsverzoeken of vragen het kantoor telefonisch te bereiken. Veel kijkers hebben in de afgelopen twee jaar contact met ons opgenomen. Het team werkt aan verdere ontwikkeling van onze organisatie.

De maandelijkse nieuws- en themabrief met een bemoedigend artikel en actuele informatie over het werk van Antwoorden met Bayless Conley werd eind 2017 aan meer dan 1400 ontvangers in Nederland en België verstuurd. Talrijke kosteloze boekjes en preken op dvd werden op aanvraag verzonden..

De inkomsten van onze organisatie ontwikkelen zich op een positieve wijze. Voor exacte bedragen verwijzen wij u naar onze staat van baten en lasten 2017.

De Duitse „Verein“ heeft zich als geschikte organisatievorm bewezen. Na overname van de Nederlandse activiteiten in 2012 kon de communicatie met de kijkers duidelijk worden uitgebouwd.

In de nabije toekomst dient het televisieformaat bewerkt en gemoderniseerd te worden.

Jaarlijks financieel overzicht
2017