Je winkelmand (0)

‘Antworten mit Bayless Conley Medien UG (haftungsbeschränkt)’
Directeur: David Wessler
Kantongerecht Hamburg
HRB-nummer 144619
voor overeenkomsten met consumenten voor postorderhandel inclusief onlinehandel

Antworten mit Bayless Conley Medien UG (haftungsbeschränkt)
Bachstrasse 1
D-22083 Hamburg

Telefoon: +49 40 410 09 66 77
Telefax: +49 40 410 09 66 78

Belastingnummer: 43/702/01582
BTW-nummer: DE309947575

§ 1 Toepassing

Geldig is uitsluitend de op het tijdstip van de bestelling geldende versie van de AV. Ze geldt alleen ten opzichte van consumenten, niet voor wederverkopers. Afwijkende, tegensprekende of aanvullende AV worden, ook bij kennis hiervan, alleen onderdeel van de overeenkomst indien wij hun geldigheid uitdrukkelijk hebben toegestemd.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

Met de bestelling van de waren verklaart de klant bindend dat hij de waren wil verwerven. Wij zijn gerechtigd om het in de bestelling verankerde verkoopaanbod binnen 14 dagen na ingang aan te nemen. De klant heeft in elk geval 14 dagen vanaf levering het recht van herroeping. Herroepen moet schriftelijk geschieden; en wel per post aan ‘Antworten mit Bayless Conley Medien UG (haftungsbeschränkt)’, Humboldstraße 62, D-22083 Hamburg of per fax: +49 40 / 410 09 66 78 of per e-mail contact@bayless-conley.nl. Het verkoopaanbod en daarmee het koopcontract komen tot stand door een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring of door aankomst van de waren bij de ontvanger.

§ 3 Niet-levering of te late levering

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling van niet ter beschikking staande waren te weigeren. Eveneens behouden wij ons voor om reeds verworven nieuwe waren die nog niet zijn verschenen, later te leveren. U wordt in beide gevallen hierover geïnformeerd.

§ 4 Prijzen en verzendkosten

Onze prijzen zijn consumentenprijzen in euro en zijn inclusief BTW. De lever- en verzendkosten bedragen per bestelling binnen Duitsland/Oostenrijk/Nederland/België € 3,30 en € 5,00 voor alle andere landen van de Europese Unie. Leveringen naar Zwitserland kosten SFr 7,00. Dit bedrag is inclusief kosten voor verpakking en porto. Bij alle andere leveringen naar het buitenland worden de daadwerkelijke verzendkosten in rekening gebracht. De betreffende invoer- en douanebepalingen moeten door de besteller in acht worden genomen en de kosten door hem worden gedragen.

§5 Kosten voor retourzendingen

Elke retourzending moet eerst door de klant worden voorgeschoten. Ongefrankeerde zendingen kunnen vanwege de onevenredig hoge kosten principieel niet worden geaccepteerd. Mocht de reden van de retourzending het gebruikmaken van het in § 2 genoemde recht van herroeping zijn, zullen de kosten van de retourzending alleen worden vergoed indien de waarde van de waren boven de € 40,- ligt. Daaronder moeten zij door de klant worden gedragen. Retourzendingen vanwege verkeerde levering, beschadiging of in § 8 genoemde redenen moeten eveneens voldoende worden gefrankeerd. Het porto wordt dan vanzelfsprekend vergoed.

§ 6 Lever- en betalingsvoorwaarden

Wij leveren een bestelling normaalgesproken binnen enkele werkdagen. De berekening gebeurt tegen de op het tijdstip van de bestelling geldende prijzen. Vergissingen, levermogelijkheid en wijziging van de aangegeven prijzen zijn voorbehouden. De prijzen zijn ook geldig in het buitenland (let hier op extra verzendkosten).

Leveringen op rekening moeten binnen 14 dagen per overschrijving worden betaald.

Betaling met machtiging: indien u ons machtigt het bedrag van uw rekening af te boeken, bespaart u zich en ons werk en tijd. Het factuurbedrag wordt dan automatisch van uw rekening afgeboekt. Op de factuur staat dan ‘automatische incasso’. Hiervoor hebben wij bij uw bestelling uw bankrekeningnummer nodig. De machtiging voor automatische incasso kan op elk moment worden herroepen. De artikelen moeten na ontvangst worden betaald. De geleverde waren blijven ons eigendom totdat deze volledig zijn betaald.

§ 7 Levering aan een ander adres

Het is desgewenst mogelijk dat u betaalt en de waren aan iemand anders als cadeau laat sturen. Als de factuur naar uw adres en de waren naar een ander adres moeten worden gestuurd, worden de verzendkosten binnen Nederland en België verhoogd naar € 3,50. Leveringen buiten Nederland en België worden volgens de daadwerkelijke verzendkosten afgerekend.

§ 8 Vrijwaring

Controleer de levering bij aankomst s.v.p. op zichtbare transportschade en volledigheid. Gebreken moeten onmiddellijk bij ons worden gemeld. Mocht er iets niet in orde zijn, zullen wij beslissen of wij de gebreken verhelpen, voor vervanging zorgen of de aankoopprijs vergoeden. Verdergaande aanspraken van de besteller, onafhankelijk van de juridische redenen, zijn uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen.

§ 9 Internetsite en online shop

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook geldig voor onze online shop. Enkele links op onze internetsite verwijzen naar sites buiten de geldigheid van onze online presentatie. Ondanks onze controle op het tijdstip van plaatsing van deze links kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites. Wij verzoeken u ons te informeren als er achter onze externe links problematische inhoud zou zijn verborgen, zodat wij daarop kunnen reageren.

Aanwijzing:
De Europese Commissie stelt een internetplatform ter beschikking voor online geschillenbeslechting. Dit geeft de consument de mogelijkheid om geschillen aangaande online aankopen te beslechten buiten de rechtbank om. Dit platform is beschikbaar via de externe link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 Overige

Mocht een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De nietige regeling moet dan worden vervangen door een geldige regeling die zo veel mogelijk in overeenstemming is met de nietige.

Stand: 15-01-2024