Stappen in je nieuwe leven. Leer God kennen.

We zijn ervan overtuigd dat God hemel en aarde beweegt om een hart te bereiken dat oprecht naar de waarheid zoekt. Het leven van Bayless Conley is een indrukwekkend voorbeeld dat God wonderen volbrengt! Hij kan je leven radicaal veranderen als jij je naar Hem uitstrekt. Bekijk de video en ontdek het zelf.

Welke vraag houdt je vandaag bezig?

Ik ben niet goed genoeg voor God. Welke hoop bestaat er voor mij?

God is goed! Hij heeft een manier voorbereid om Zich met je te verzoenen. Het is een geschenk van Hem alleen, gebaseerd op zijn genade en niet op je daden.

Efeziërs 2: 8-9 zegt: “Door de genade van God, bent u gered, op basis van geloof. Dus je bent je redding niet verschuldigd aan jezelf; nee, zij is Gods geschenk. Het is niet gebaseerd op menselijke prestaties, dus niemand kan iets doen met God voor God.”

Ik ben niet slecht. Zou God mij niet zo aannemen?

Romeinen 3:10 stelt: “Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één.” En in Romeinen 3:23, “Want allen hebben gezondigd en in hun leven is Gods heerlijkheid niet langer gemanifesteerd.”

In Gods ogen hebben we allemaal gezondigd. Ieder van ons is schuldig aan hem. Hoe belachelijk zou het zijn om voor een perfecte heilige God te staan en te zeggen: ik ben goed zoals ik ben.

Heeft mijn zonde consequenties?

Romeinen 6:23 vertelt ons dat het loon van de zonde de dood is. Geestelijk dood – eeuwig gescheiden van God – dat is de prijs die we betalen voor onze zonden.

Wat is zonde? Zonde is ongehoorzaamheid aan Gods wil. En omdat allen hebben gezondigd, zijn ze allemaal onderworpen aan de straf voor de zonde: scheiding van God voor de eeuwigheid.

Hoe begin ik een relatie met God?

Ten eerste; geef toe dat je een zondaar bent. Kies dan Gods weg van redding door Jezus te accepteren als jouw Heer en Redder en hem uit te nodigen in je leven door te bidden. Romeinen 10: 9-10 zegt dat als je met je mond belijdt dat Jezus de Heer is en je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan word je gered. Omdat iemand rechtvaardig wordt verklaard als iemand gelooft met het hart; men wordt gered als men ‘het geloof’ met de mond belijdt.

Met een eenvoudig en eerlijk gebed, bevestig je de verbinding tussen jou en God. Zeg dit korte gebed en Jezus zal in je leven komen zoals Hij beloofde.

“God, ik heb tot nu toe zonder U geleefd.

Ik heb me gerealiseerd dat ik een zondaar ben.

Vergeef me mijn schuld.

Ik geloof dat Jezus voor mij aan het kruis stierf, voor mijn zonden

en mijn Verlosser is geworden.

Ik ben vastbesloten om een nieuw leven te leiden met de kracht van de Heilige Geest.

Alles wat ik ben en heb, leg ik in Uw handen.

U zou mijn leven moeten leiden.

Amen.”

Christen geworden en dan?

Je aanvaardde Jezus als je Redder. Gefeliciteerd met je beste beslissing! Maar hoe gaat het verder? Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om jezelf te oriënteren:

Lees dagelijks in je Bijbel

Dat is voedsel voor je geest. Psalm 119: 11 zegt: “Ik heb uw woord in mijn hart bewaard zodat ik niet tegen U zal zondigen.” Het is belangrijk om tijd met Gods Woord door te brengen.

Bid elke dag

Praat met God en luister naar wat Hij tegen je zegt. 1 Thessalonicenzen 5:17 spoort Hij ons aan niet te stoppen met bidden. Het is een integraal onderdeel van onze groei als schuldeisers.

Besteed tijd met andere christenen

Woon niet in isolatie van de kerk. De Bijbel vertelt ons dat we onze bijeenkomsten niet mogen missen zoals sommigen doen (Hebreeën 10:25). Het is belangrijk om geïntegreerd te worden in een kleinere kring van christenen en verbonden te zijn met anderen. Dat is echt behoud.

Luister naar je spirituele leiders

Ga naar de kerk en verwacht dat God tot je spreekt door de preek. Hebreeën 13:17 zegt: “Luister naar de leiders van uw kerk en volg hun instructies! Omdat zij over u waken, als herders over de kudde die aan hen is toevertrouwd, en zij moeten rekenschap afleggen van hun dienst aan God. Word deel van een sterke gemeenschap die de Bijbel gelooft en doet wat het woord van God zegt.

God leren kennen 2

Heb je net ‘JA’ gezegd tegen Jezus?

Hartelijk gefeliciteerd en welkom in je nieuwe leven als christen!

God houdt van je en Hij wil het allerbeste voor jou. Voor je ligt een opwindende reis waarop wij je willen begeleiden. We sturen je graag wat kosteloos materiaal dat je zal helpen om in je nieuwe relatie met God te groeien.

Verzeker je hier van je welkomstcadeau
God leren kennen 3

Hoe kan ik God beter leren kennen?

De Bijbel openbaart ons het karakter van God en Zijn plan voor de mensen. Doordat we Zijn woord lezen, begrijpen we wie God is en wat Hij van ons wenst.

Kosteloze Bijbel-app downloaden
Fünf Menschen, halsabwärts fotografiert

Wil je het christelijke geloof beter leren kennen?

Tijdens de Alpha-cursus vind je antwoorden op je vragen en gemeenschap! Kijk op alpha-cursus.nl wanneer de volgende cursus in jouw buurt begint.

Ontdek Alpha

Verdere geloofsthema’s

Ontdek nog veel meer spannende thema’s die je in het geloof laten groeien en je

relatie met God intensiveren