Geloofsbelijdenis

Wat we geloven

Wij geloven dat er één God is, die in eeuwigheid uit drie personen bestaat: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest.

Wij geloven in de goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus, in Zijn maagdelijke geboorte en in Zijn lichamelijke opstanding uit de dood.
Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God is.

Wij geloven in de verlossing door de genade van het geloof in de Here Jezus Christus.

Wij geloven in de doop van de Heilige Geest met het bewijs van het spreken in tongen, als een gave ten gevolge van verlossing.

Wij geloven in de voorziening van lichamelijke genezing door het verzoenende werk van Jezus onze Redder.

Wij geloven in de terugkeer van de Heer Jezus Christus en de lichamelijke opstanding van alle mensen. Degenen die gered zijn tot het eeuwige leven in de aanwezigheid van God, degenen die verloren zijn tot de eeuwige verdoemenis.

Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Uiteraard kun je op elk moment deze toestemming intrekken en kun je onze berichten telefonisch opzeggen via nr. 085 009 0369 of per email via contact@bayless-conley.nl. Je kunt meer informatie vinden in ons privacybeleid.