Slideshow Items

Welkomstcadeau – De betekenis van gered worden

Je hebt de beste beslissing van je leven genomen! Jouw leven is nu in Gods handen en met Hem is niets onmogelijk. Dit boekje van Bayless kan je helpen om het wonder van redding te begrijpen en geeft je een goed fundament voor jouw geloof.

gratis

Beschrijving

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.ย โ€“ Jezus Christus

Deze uitspraken von Jezus zijn misschien wel de bekendste uit de hele Bijbel. Er is echter een groot verschil tussen het kennen en het werkelijk begrijpen ervan.

Weten wat verloren gaan en eeuwig leven hebben betekent, is ontegenzeggelijk de belangrijkste ontdekking die een mens kan doen.

Uw ogen openen voor het geweldige wonder gered te worden, is van onmisbaar belang voor uw leven in het hiernumaals en het hiernamaals.

31 paginaโ€™s, boekje