Je winkelmand (0)

Op Pinksteren hield Petrus een vurige preek over Gods heilsplan. Veel mensen begrepen toen wat Jezus aan het kruis voor hen had gedaan en aanvaardden het geschenk van verlossing. In Handelingen 2:41 lezen we: “Het aantal gelovigen groeide die dag met ongeveer drieduizend”.

Hoe zit het met jou? Heb je volledig begrepen wat jouw erfenis is in Christus? Ik denk dat velen van ons zich er niet eens van bewust zijn. Vandaag wil ik met jullie nadenken over wat Jezus voor ons heeft gekocht door Zijn offer aan het kruis.

Reeds 700 jaar vóór Jezus’ dood openbaarde God door de profeet Jesaja wat Jezus voor ons aan het kruis zou lijden en volbrengen. Het hoofdstuk in Jesaja 53 wordt vaak het grote verlossingshoofdstuk van het Oude Testament genoemd. We vinden daar vier belangrijke dingen die Jezus in onze plaats heeft moeten meemaken – als onze plaatsvervanger – en voor jou en mij aan het kruis heeft gewonnen.
1. Hij werd veracht en gemeden

Vers 3 zegt: Hij werd veracht en door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg. Hij werd veracht en door ons verguisd en geminacht.

Jezus werd afgewezen door het volk waar Hij vandaan kwam. Hij werd verstoten door de broeders met wie Hij was opgegroeid en Hij werd verraden door Zijn eigen discipelen.

2. Hij droeg onze ziekten en pijn.  

Jesaja laat ons zien dat Jezus pijn en verdriet kende. In vers 4 lezen we: Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.

Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald wordt met “pijn” wordt elders in de Bijbel vertaald met “lichamelijke pijn”. En het woord voor “ziekten” in het Hebreeuws betekent letterlijk “lijden”. Jezus droeg onze lichamelijke pijn en ook onze geestelijke pijn. Hij nam beide op zich.

3. Hij heeft de macht van de zonde gebroken.

In vers 5 staat: Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing.

Wanneer je deze realiteit hebt begrepen, moet de zonde haar aanspraak op jou opgeven. Jezus droeg jouw zonden met Zijn eigen lichaam aan het kruis, zodat jij in Zijn gerechtigheid kan leven.

4. Hij heeft de overwinning behaald waaraan Hij ons nu deelgenoot maakt.

Vers 12: Daarom ken ik Hem een plaats toe onder velen en zal Hij met machtigen delen in de buit, omdat Hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.

De macht van de zonde, de kwelling, de ziekte en alle gevolgen van de zonde is gebroken. Jezus heeft de vijand verslagen. En Hij deelt de vruchten van Zijn overwinning met ons.
Aan het kruis, vond de grote uitwisseling plaats: Hij werd afgesneden, opdat wij erbij konden komen. Hij werd gestraft voor onze schuld, zodat wij in Gods genade zouden leven. Hij droeg onze zonden, zodat wij Zijn gerechtigheid kunnen dragen. Zoveel genade, zoveel onverdiende gunst!

Ik geloof echt dat velen van ons maar weinig begrepen hebben van alles waarvoor Jezus duur heeft betaald voor ons. Er is nog zoveel meer te ontdekken! Daarom bid ik voor jou opdat jij de volheid ervaart van alles wat jij in Christus hebt geërfd. Hij heeft het voor jou behaald door Zijn grote plaatsvervangende offer!

Uit: maandbrief Bayless Conley, juni 2022

  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vond je het artikel goed?

Deel 'm dan gerust op social media of stuur 'm door om anderen te bemoedigen.

Ook interessant voor jou?
artikelen

Hoe kan ik Gods vrede ervaren met de Kerst?

uitzending

Waarom dankbaarheid zo belangrijk is (2)

Product

Ontdek Gods kracht voor jou – studiegids

Steun ons werk

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Vooral in onzekere tijden vinden we het een geweldige kans om mensen hoop te geven door Gods Woord.