Bijbelse principes

De lofprijs die God eert 1/2

Wij loven God om Hem te ontmoeten. Door Hem te prijzen, vertellen wij God hoe groot Hij is en hoe wonderbaar al Zijn daden zijn. Wanneer wij God loven, komen wij dichter tot Hem en kan Hij ons leven veranderen. Bayless Conley neemt in deze preek verschillende diepere betekenissen van het Hebreeuwse woord onder de loep, dat in de Bijbel meestal als “lofprijs” vertaald wordt. Wanneer u uw hart opent en God met heel uw hart looft en prijst, kunnen fantastische dingen plaatsvinden. Dit is het eerste deel van twee delen. Het tweede deel van deze preek vind je hier ...

Reacties (0)

Laat een reactie achter