Bijbelse principes

Een dankbare houding

Als wij dankbaar zijn trekken wij Gods aandacht. Een dankbare houding brengt zowel Gods aanwezigheid als Zijn gunst. Bayless Conley vertelt hoe wij door dankbaarheid een schietschijf worden voor Gods zegen. Leer waarom u veel meer heeft om erkentelijk voor te zijn dan u zich realiseert. Ontdek waarom dankbaarheid en gulheid in Gods ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Reacties (2)

2 Reacties

Laat een reactie achter