Bijbelse principes

Gods verlossing opnieuw begrijpen

Het is goed om steeds weer terug naar ons geloofsfundament te keren: God heeft ons van zonde verlost door Zijn Zoon te sturen om in onze plaats te sterven en ons weer met God, de bron van al het leven en alle goede dingen te verbinden. Ontdek en begrijp opnieuw wat jou als een met God verzoend mens toekomt!

Reacties (0)

Laat een reactie achter