Leven als christen

Het streven naar vriendelijkheid en geduld

De apostel Paulus zegt dat Gods manier van handelen voor ons nogal voor de hand liggend is. God wil dat wij liefdevol, onzelfzuchtig, geduldig, teder, blij en gecontroleerd zijn. Bayless vertelt hoe zulke karaktereigenschappen meestal ontwikkeld worden door moeilijkheden en tegenwerking. Sta God toe om door moeilijke omstandigheden en relaties een levend getuigenis te worden van Zijn liefde en veranderende kracht.

Reacties (0)

Laat een reactie achter