Leven als christen

Jezus kennen, Hem dienen en voor Hem leven – Harrison Conley

We willen allemaal een leven leiden dat betekenis heeft, maar soms kennen we ook het gevoel dat we niet veel waarde kunnen bijdragen. We vergelijken onszelf met anderen of denken dat we niet zo belangrijk zijn. Toch heeftGod ieder van ons voor een specifiek doel geschapen. Hij wil ons bevrijden van alle onzekerheden. En dit gebeurt door te erkennen wie we in Jezus zijn. In deze preek laat Harrison Conley zien hoe God je in zijn Koninkrijk wil gebruiken. Laat je inspireren om Jezus steeds beter te leren kennen, Hem te dienen en met heel je hart voor Hem te leven!

Reacties (0)

Laat een reactie achter