Je winkelmand (0)

Een artikel van Bayless Conley

Als tegenwoordig iemand beweert dat hij een engel heeft gezien, wordt hij meestal met scepsis bekeken. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat engelen echt zijn En het is hun opdracht actief in jouw leven te handelen! 

Hoe ik dat weet? Kijken we naar Hebreeën 1:14. Daar staat over engelen geschreven:

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

God zendt ze uit om diegene te helpen die de redding zullen beërven! Dat zijn jij en ik. Engelen zijn er dus om jou en mij te dienen! Hoe kunnen we dat ervaren? De Bijbel geeft ons daarop twee antwoorden.
1. God stuurt Zijn engelen als we vurig en met volharding bidden

Denk maar aan Petrus toen hij door Herodes gevangen werd gehouden. Het verhaal in Handelingen 12 over de wonderbaarlijke bevrijding van Petrus uit de gevangenis, vertelt op niet mis te verstane wijze over het directe ingrijpen van een engel. Maar weet je wat gebeurd was voordat de engel kwam? In vers 5 lezen we:

Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. 

Iets vergelijkbaars zien we in het Oude Testament. Herinner je je het moment nog waarop Gods volk door Sanherib, de koning van Assyrië werd aangevallen? Daar staat:

Maar koning Hizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden om die reden en riepen naar de hemel (2 Kronieken 32:20).

En hoe reageerde God? In het volgende vers lezen we:

Toen zond de HEERE een engel, die alle strijdbare helden, leiders en bevelhebbers in het legerkamp van de koning van Assyrië uitroeide (2 Kronieken 32:21).

Ook hier werd een engel gestuurd om voor de overwinnen te zorgen, omdat mensen daarom baden en naar de hemel riepen om hulp.
2. God stuurt engelen als Zijn woord hardop wordt uitgesproken 

In Psalm 103:20 staat: “Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt!” Engelen luisteren naar Gods Woord. Dat geldt zonder twijfel als God zelf spreekt, maar het geldt ook als wij Zijn Woord in ons hart en onze mond nemen en het hardop uitspreken.

Eén van de Griekse woorden die in ons Nieuwe Testament met ‘woord’ worden vertaald is rhema. Dat is het Woord van God als het hardop wordt uitgesproken. En juist dat woord staat in Efeziërs 6:17. De onderwijzing luidt dus: Neem “het zwaard van de Geest, dat is Gods rhema!”

Als wij ons hart met Gods Woord laten vullen en het hardop uitspreken, wordt het een machtig wapen tegen de vijand. Dan worden engelen gestuurd die je in de strijd ondersteunen!

Wacht niet langer maar bid vurig en spreek Gods Woord hardop uit! Dan zal een heerschaar van ontelbare engelen worden gestuurd om voor jou actief te worden. 

Uit: maandbrief Bayless Conley, mei 2021

  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vond je het artikel goed?

Deel 'm dan gerust op social media of stuur 'm door om anderen te bemoedigen.

Ook interessant voor jou?
artikelen

Bewaar de juiste houding van je hart

uitzending

Goede beslissingen maken (2)

Product

Set “Wie is de Heilige Geest?” – dvd + boekje

korte video

Rusland: God heeft deuren voor ons geopend

Steun ons werk

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Vooral in onzekere tijden vinden we het een geweldige kans om mensen hoop te geven door Gods Woord.