Je winkelmand (0)

Een artikel van Bayless Conley

Pasen staat voor de deur – een feestdag die voor ons christenen een bijzondere betekenis heeft. Wij hebben voor onszelf aanvaard wat er aan het kruis is gebeurd. Maar zoveel mensen in de wereld doen dat niet en denken dat de boodschap van het Evangelie onzinnig is. Het is net als met de twee mannen die rechts en links van Jezus gekruisigd werden. Er ontstond een gesprek tussen Jezus en deze twee misdadigers. Het is een interessante woordenwisseling die laat zien hoe het er in de hele wereld aan toe gaat en hoe verschillend mensen reageren op de boodschap van het Evangelie:

 

Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. (Lucas 23:32-33).

De eerste misdadiger was een spotter. In Lucas 23:39 staat: Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: “Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!”

 

Hij toonde geen berouw voor zijn misdaden en uitte alleen beledigingen en vloeken. Dit is precies de houding die sommige mensen hebben. Zij tonen geen nederigheid en erkennen hun zonden niet. In plaats daarvan bespotten zij God en wijzen Hem af omdat Hij niet doet wat zij willen en omdat Hij niet naar hun pijpen danst. Wanneer God niet reageert zoals zij denken dat Hij zou moeten doen of een tragedie niet voorkomt, geven zij Hem de schuld en vervloeken Hem zelfs.

 

Zij beseffen niet dat het de zonde van de mens is die al het leed en lijden in deze wereld heeft veroorzaakt. De misdadiger zei: “Red jezelf.” Maar Jezus hoefde niet gered te worden – de hele wereld moest gered worden! En dat is precies wat Hij deed aan het kruis.

De tweede man was de dief aan de andere kant van het kruis waaraan Jezus Christus hing. Hij was degene die berouw toonde. In Lucas 23:40-41 staat: Maar de ander wees hem terecht met de woorden: “Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.”

 

Hij zei tegen de andere misdadiger: “Jij staat onder hetzelfde vonnis. Wij zullen krijgen wat we verdienen voor wat we hebben gedaan.” Net als deze twee misdadigers, staat de hele wereld onder Gods oordeel en is veroordeeld.

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God – en het loon van de zonde is de dood (vgl. Romeinen 3:23, 6:23).

 

De tweede misdadiger had dit begrepen en zei: “Wij verdienen de dood voor onze overtredingen”. Net als hij, moeten wij onze schuld bekennen voordat we vrijgesproken kunnen worden. We moeten boete doen en in het Evangelie geloven. Boete is altijd de stap die voor het geloof komt.

Deze man had ernstige misdaden gepleegd. Hij vraagt Jezus alleen om aan hem te denken als hij naar het paradijs gaat. In Lucas 23:43 staat: Toen antwoordde Jezus: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” Denk daar eens over na. Deze man kon niet goedmaken waar hij anderen schade had berokkend. Hij kon geen veranderd leven meer leiden. Hij kon helemaal niets doen. Want redding is uit genade alleen door geloof en niets meer.

 

Wanneer wij Jezus aanroepen en Hem belijden als onze Heer, geeft Hij ons de zekerheid dat wij gered zijn en tot zijn familie behoren. Dan is onze eeuwige toekomst veiliggesteld. Zoals deze twee misdadigers zijn ook wij allemaal veroordeeld. De hele wereld is schuldig geworden voor God. Maar aan het kruis heeft Jezus voor alles betaald. Het kruis staat in het middelpunt van onze verlossing. Maar op Golgotha stonden ook nog twee andere kruisen die ons veel kunnen leren over wat het betekent om deze verlossing te aanvaarden.

Dankjewel dat jij ons helpt om mensen over de hele wereld kennis te laten maken met de reddende boodschap van onze Verlosser Jezus!

 

Uit: maandbrief Bayless Conley, april 2022

  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vond je het artikel goed?

Deel 'm dan gerust op social media of stuur 'm door om anderen te bemoedigen.

Ook interessant voor jou?
artikelen

Gods beloften gelden ook voor jou vandaag

uitzending

De betekenis van Pasen: Hij is opgestaan! – Harrison Conley

Product

Set “Geloof” – 2 dvd’s + boekje

korte video

Ons verlangen en onze visie

Steun ons werk

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Vooral in onzekere tijden vinden we het een geweldige kans om mensen hoop te geven door Gods Woord.