Een artikel van Bayless Conley

Ben je al eens in je leven op het punt gekomen dat je het niet meer zag zitten? Als dat zo is, dan ben je in goed gezelschap. In 2 Korinthe 12:7-10 zegt de apostel Paulus ons: En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan.

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Toen Paulus door een boze geest werd gekweld, was hij helemaal uitgeput. Hij smeekte God driemaal hem ervan te bevrijden. Het antwoord dat God Paulus gaf, was heel leerzaam. Ten eerste zei Hij: “Mijn genade is voor u genoeg.” Het Griekse woord dat hier met ‘genoeg zijn’ wordt vertaald, betekent letterlijk ‘een muur bouwen’. Met andere woorden: “Mijn genade zal je beschermen – dat is alles wat je nodig hebt.”

Daarna zei God: “Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” Dat betekent dat Gods kracht ten volle tot uitdrukking komt als we helemaal uitgeput zijn. Mijn vriend, dat is een geheim dat we moeten leren begrijpen. Het is niet erg geen uitweg meer te zien. Soms moeten we op dat punt komen, opdat we volledig op God vertrouwen. En als we dat doen, zullen we vaststellen dat Hij er is en meer dan genoeg is.

Echt erg is het echter, als je geen uitweg meer ziet en God daarbij niet vertrouwt! Als je nu dat gevoel hebt, wil ik je vandaag bemoedigen: Houd je vast aan Gods kracht, niet aan je eigen. Vertrouw de levende God Die je in het verleden heeft bevrijd, Die je nu bevrijdt en Die je telkens weer zal bevrijden. Hij zal je helpen en je laten zien in welke richting je moet gaan.

In Hem verbonden,
Bayless Conley

Uit: maandbrief Bayless Conley, september 2020

Laat een reactie achter

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest

Inspireer je vrienden

Deel deze post in de sociale media en zegen je vrienden.