Je winkelmand (0)

Weet je zeker dat je naar Gods wil leeft? Als christenen willen we God natuurlijk behagen. En daarvoor moeten we Gods wil doen. Maar als het erom gaat erachter te komen wat precies Gods wil is voor ons leven, zijn er vaak veel vraagtekens. Wat goed dat de Bijbel een antwoord voor ons heeft …

Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze (Efeziërs 5:15-17): Let dus goed op welke weg je bewandelt, gedraag je niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik jullie dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.

Als de Bijbel zegt dat we moeten begrijpen wat de Heer van ons wil, dan moet het dus mogelijk zijn om Gods wil te kennen en te begrijpen. Want God zal de christenen in Efeze geen opdracht geven die ze onmogelijk kunnen vervullen. God verbergt Zijn wil niet voor jou. Hij wil dat je begrijpt wat Hij van je wil.

Ik heb al veel christenen ontmoet die erg gestrest waren door vragen als “Wat is mijn roeping?”, “Wat moet ik doen met mijn leven?”, “Welk beroep moet ik kiezen?” of “Met wie moet ik trouwen?”. Dat is allemaal heel belangrijk, maar misschien heeft God je de antwoorden daarop nog niet gegeven. Deze concrete vragen over je persoonlijke leven zijn je misschien nog niet duidelijk.

Er staan veel dingen in de Bijbel die de wil van God voor alle christenen beschrijven. Dat is de wil van God die al geopenbaard en gekend is. En eerst moeten we deze dingen ter harte nemen en ernaar leven. Want als je niet bereid bent de bekende, geopenbaarde wil van God te gehoorzamen, waarom zou God je dan openbaren wat nog onbekend is?

Vandaag wil ik je twee dingen laten zien die volgens de Bijbel Gods wil zijn voor elke christen.

1. God wil dat je aan Zijn voeten zit om naar Zijn woord te luisteren.

In Marcus 3:23-31 zat een menigte mensen om Jezus heen en luisterde terwijl Hij onderwees. Jezus noemde hen Zijn familie en zei dat ze de wil van God deden.

In Handelingen 20:32 zegt Paulus tegen de Efeziërs: “En nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van Zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die Hem toebehoren.”

Als God iets in ons leven wil doen – of dat nu redding, bevrijding, vrede of leiding is – doet Hij dat in de eerste plaats via Zijn Woord. Mijn vriend, neem de tijd voor de Bijbel. Neem de tijd om de Bijbel te lezen, te bestuderen, na te denken over wat je leest en erover te mediteren. Dat is de wil van God.

2. Het is Gods wil dat je jezelf volledig beschikbaar stelt voor Hem.

Het is Gods wil dat je je volledig aan God geeft en investeert in wat Hij door mensen doet. 2 Korintiërs 8:3-5 zegt: “Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons.”

De christenen in Macedonië steunen Paulus en zijn missionaire inspanningen volledig. Paulus gebruikte hen vervolgens als voorbeeld voor de Korinthiërs om hen te laten zien hoe het eruitziet om Gods wil te doen. Deze christenen ondervonden grote aanvechtingen, een moeilijke tijd van gebrek en toch steunden ze het werk van Paulus boven verwachting.

Als je Gods wil wilt doen, stel jezelf dan met lichaam en ziel ter beschikking van God en maak deel uit van wat God in de wereld doet door je medewerking, je materiële steun en je gebeden.

Laten we samenvatten: God heeft je door de Bijbel Zijn wil getoond. Ik heb zojuist twee belangrijke punten genoemd.Als je op deze punten let, kun je er zeker van zijn dat je Gods wil doet. Dus vraag ik je vandaag: Zit je aan Jezus’ voeten en laat je je vervullen door Gods Woord? En stel je jezelf volledig beschikbaar voor God? Zo niet, dan is er geen beter tijdstip dan nu om ermee te beginnen.

Wees gezegend!

Uit: maandbrief Bayless Conley, november 2022

  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vond je het artikel goed?

Deel 'm dan gerust op social media of stuur 'm door om anderen te bemoedigen.

Ook interessant voor jou?
artikelen

Jezus was nooit gestrest

uitzending

Goede beslissingen maken (2)

Product

Set “Wie is de Heilige Geest?” – dvd + boekje

korte video

Rusland: God heeft deuren voor ons geopend

Steun ons werk

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Vooral in onzekere tijden vinden we het een geweldige kans om mensen hoop te geven door Gods Woord.