Slideshow Items

De betekenis van gered worden

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven …

3,60 

Beschrijving

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. – Jezus Christus

Deze uitspraken von Jezus zijn misschien wel de bekendste uit de hele Bijbel. Er is echter een groot verschil tussen het kennen en het werkelijk begrijpen ervan.

Weten wat verloren gaan en eeuwig leven hebben betekent, is ontegenzeggelijk de belangrijkste ontdekking die een mens kan doen.

Uw ogen openen voor het geweldige wonder gered te worden, is van onmisbaar belang voor uw leven in het hiernumaals en het hiernamaals.

31 pagina’s, boekje