Je winkelmand (0)

Een artikel van Bayless Conley

Ik sprak eens in een kerk die net een nieuwe, ‘state-of-the-art’ dagopvang voor kinderen had laten bouwen. Terwijl ik werd rondgeleid door de keuken en de enorme kookplaten zag, viel mijn oog op een aantal grote propaan gastanks. De aannemer van het complex, zo werd mijm verteld, was vergeten om de gasleidingen aan te leggen.

Als het gaat om Gods zegeningen kan het soms net lijken alsof er een pijpleiding ontbreekt tussen Zijn liefdevolle eigenschappen én wat we op dit moment nodig hebben.

In Romeinen 8:32 staat: “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”

Mijn vraag voor jou: Geloof jij dat ‘alle dingen’ ook werkelijk alle dingen betekent? Waarom zou God dan Zijn leiding, benodigdheden, genezing of vrede achterhouden als Hij Zijn eigen Zoon voor ons niet heeft gespaard?

In Psalmen 119:68 vinden we een andere belofte die de aard van God beschrijft: “U bent goed en U doet goed”.

Gods karakter is niet veranderd of aan een tijdperk gebonden. Hij is altijd Dezelfde. Lees ook eens Psalmen 145:8-9: “Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid. De HEERE is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.”

De Heere is genadig en barmhartig, geduldig en groot aan goedertierenheid. We zouden misschien de vraag anders moeten stellen: als God het beste met ons voorheeft en niets voor ons achterhoudt, wat is dan de ontbrekende pijpleiding? Waarom zien we de zegeningen niet?

Laten we eens kijken naar 2 Petrus 1:3-4: “Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijkenatuur……” (vetgedrukt is toegevoegd).

Met andere woorden, God heeft zijn beloften geschonken, zodat we deel zouden kunnen krijgen aan Zijn goddelijke natuur: innerlijke vrede, overvloed, genezing, overwinning, leiding, bescherming en elk ander facet van Zijn goedheid.

Er was ooit een jonge, christelijke dame die naar de leiderschapstraining van onze kerk ging. Ze had zich nog nooit eerder in het onderwerp genezing verdiept. Tijdens mijn cursus over goddelijke genezing zei ze tegen mij: „Voorganger, ik kwam er op de eerste avond achter dat ik deze benadering nog nooit eerder had gehoord en ik moet toegeven dat ik dacht: ‘Waar ben ik aan begonnen’?

Iedere avond na de les ging ze naar huis, bestudeerde de Bijbelteksten die ik had genoemd en onderzocht de beloften die verbonden waren aan dit onderwerp – en dit wekenlang. Deze oefening bleek uiterst zinvol te zijn want er was onlangs een tumor in haar keel geconstateerd.

Uiteindelijk kwam ze tot de conclusie dat deze beloften betrouwbaar waren en begon God er alvast voor te danken. De volgende dag voelde ze, terwijl ze onderweg was naar de kerk, een kriebelend gevoel achter in haar keel en even later hoestte ze haar tumor los! Ze was op een wonderbaarlijke manier genezen. Op het moment dat ze Gods beloften omarmde, zette dit Gods kracht in beweging die deze genezing mogelijk maakte. Gods aard vloeide naar het gebied van haar nood door de pijplijn van de belofte.

Welke belofte uit Gods Woord kan vandaag als pijpleiding voor jouw vraag of uitdaging fungeren?

Uit: maandbrief Bayless Conley, november 2018

  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vond je het artikel goed?

Deel 'm dan gerust op social media of stuur 'm door om anderen te bemoedigen.

Ook interessant voor jou?
artikelen

Gods beloften gelden ook voor jou vandaag

uitzending

De betekenis van Pasen: Hij is opgestaan! – Harrison Conley

Product

Set “Geloof” – 2 dvd’s + boekje

korte video

Ons verlangen en onze visie

Steun ons werk

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Vooral in onzekere tijden vinden we het een geweldige kans om mensen hoop te geven door Gods Woord.