Bijbelse principes

Identiteit: zo ziet God jou – Harrison Conley

Het leven laat ons vaak aan de geweldige beloften twijfelen die God ons in de Bijbel geeft. De nieuwe identiteit die wij door Jezus ontvangen is zo ongewoon en verrassend dat het bijna te mooi lijkt om waar te zijn. Daarom gebruikt Paulus in Efeziërs 1 duidelijke en niet mis te verstane woorden met welke volheid, gaven en zegen wij als christenen zijn toegerust – juist ook wanneer het tegendeel bijna waar lijkt te zijn.

Reacties (0)

Laat een reactie achter