Bijbelse principes

De grote opdracht

Wij allemaal horen het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen – onafhankelijk van onze persoonlijke roeping. Enkelen van ons moeten er zelf op uitgaan, anderen moeten mensen sturen en weer anderen moeten geroepenen helpen om te gaan. Waartoe heeft God ons geroepen? In deze preek geeft Bayless Conley je het juiste gereedschap om de blijde boodschap naar de volken te brengen. Leer hoe persoonlijke relaties het ankerpunt zijn om een mens naar God te leiden en waarom de doop voor alle christenen een bindend gebod van God is. Ontdek ook dat autoriteit op het gebied van het bovennatuurlijke voor iedere christen ter beschikking staat.

Reacties (0)

Laat een reactie achter