Je winkelmand (0)

Een artikel van Bayless Conley

Ik spreek telkens weer mensen die het merkwaardig vinden dat de boodschap van het kruis zo compromisloos is. Ook ik dacht vroeger zo.

Maar Jezus had het in Mattheüs 7:13-14 niet duidelijker kunnen zeggen:

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”

En in Johannes 14:6 zegt Jezus:

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Jaren geleden, voor ik Jezus aannam, bezocht ik een paar nieuwe christelijke vrienden. Ze stelden me voor aan een man genaamd Dana. Ik zei tegen hem: “Dana, er zijn veel wegen naar God. Ik heb mijn weg, iemand anders heeft zijn weg en jullie christenen hebben jullie weg.” Hij zei: “Bayless, dat is niet waar. Er is maar één weg naar God en dat is Zijn Zoon Jezus Christus.” Ik voelde me beledigd door zijn antwoord. Hoe kon hij dat met zoveel zekerheid zeggen? Hij deed alsof iedereen het mis had die er niet voor zou kiezen Jezus en Zijn kruis aan te nemen! Nu weet ik dat Dana gelijk had.

Jezus is de Weg. Punt.  

Ik geloof dat God iedereen tot Zich trekt die serieus naar Hem zoekt. Maar de enige weg is Jezus Christus. We moeten ons vertrouwen alleen op Hem en Zijn offer stellen en niet op onze goede werken of iets anders om voor God rechtvaardig te worden. Je kunt zeggen dat er veel wegen naar Jezus zijn. Maar Jezus is de enige Weg naar de Vader. 

Mijn weg naar Jezus bestond uit drugs, oosterse godsdiensten en geestelijke instorting. Maar uiteindelijk stond ik aan de voet van het met bloed bedekte kruis en voor de opgestane Redder!

Ik mocht ontdekken dat het kruis precies het tegenovergestelde is van hebzucht, trots en het verlangen naar succes. Het dwingt ons ertoe aan de eeuwigheid te denken. We kunnen niet Jezus aannemen en toch een egocentrisch leven leiden. We mogen meer op Hem gaan lijken.

Ik heb ook veel over de kracht van het kruis geleerd: Er zullen weliswaar altijd tegenstanders van het kruis zijn, maar ze zullen de opmars ervan niet kunnen tegenhouden!  De geschiedenis laat zien dat hoe meer de kerk wordt verdrukt, hoe harder ze groeit.

Maar het belangrijkste is dat het kruis van Jezus ons overwinningsvaandel is over zonde, schaamte, wanhoop, angst en zelfs de dood. Het kruis van Jezus is een deur die wijd openstaat en leidt naar genade, barmhartigheid, liefde en eeuwige vrede. God nodigt jou uit om uit de duisternis in Zijn wonderbare licht te treden.

Ik bid dat je de moed hebt de mensen in je omgeving over die waarheid te vertellen in de wetenschap dat de boodschap van het kruis weliswaar compromisloos is, maar openstaat voor ieder mens, onafhankelijk van zijn achtergrond. Paulus schrijft in Romeinen 10:12:

“Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.”

Laten we dan vurig bidden voor hen die aanstoot nemen aan de boodschap van het kruis en deze dwaas vinden – want precies zo dachten sommige onder ons ook. God heeft ons bereikt. Hij kan ook hen bereiken.  

Uit: maandbrief Bayless Conley, maart 2021

  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vond je het artikel goed?

Deel 'm dan gerust op social media of stuur 'm door om anderen te bemoedigen.

Ook interessant voor jou?
artikelen

Gods beloften gelden ook voor jou vandaag

uitzending

De betekenis van Pasen: Hij is opgestaan! – Harrison Conley

Product

Set “Geloof” – 2 dvd’s + boekje

korte video

Ons verlangen en onze visie

Steun ons werk

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Vooral in onzekere tijden vinden we het een geweldige kans om mensen hoop te geven door Gods Woord.