Je winkelmand (0)

Dagelijkse overdenking

Gemaakt tot nieuwe mensen

Het nieuwe verbond reinigt een schuldig geweten. Hebreeën 9:9 gaat over het oude verbond:

Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen.

Vers 14 gaat over het nieuwe verbond:

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

Op het moment dat je je bekeert, worden niet alleen je zonden van je weggenomen, maar wordt het schuldgevoel opgeheven. Je geweten wordt gereinigd.

Als je als christen zondigt, geldt dit gelukkig nog steeds, zoals we kunnen lezen in 1 Johannes 1:9: Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Als je nog steeds worstelt met een schuldgevoel, nadat je je zonden hebt beleden aan God, dan is een van de volgende drie dingen daarvan de oorzaak:

  1. De duivel klaagt jou aan. Hij wordt de aanklager van de broederen genoemd. Hij fluistert je dingen in als: ‘Weet je nog dat je dit deed?’ Luister niet naar de duivel.
  2. Je hebt jezelf niet vergeven. Je bent door God vergeven, maar je hebt jezelf niet vergeven. Als de almachtige God jou heeft vergeven, mag je jezelf ook vergeven.
  3. Misschien staat er iets tussen jou en God in. Soms knaagt je geweten aan je totdat je het in orde maakt met een ander.

Onder het nieuwe verbond word je gereinigd van je schuldgevoel, en kun je ‘de slaap der rechtvaardigen slapen.’

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Jezus zegt: “Ik ben de deur” – Harrison Conley

Vond je de overdenking fijn?

Deel 'm dan op social media of stuur 'm door, zodat anderen ook bemoedigd worden.

De overdenkingen van de voorgaande dagen
Ook interessant voor jou?
artikelen

Bewaar de juiste houding van je hart

uitzending

Goede beslissingen maken (2)

Product

Set “Wie is de Heilige Geest?” – dvd + boekje

korte video

Rusland: God heeft deuren voor ons geopend

Steun ons werk

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Vooral in onzekere tijden vinden we het een geweldige kans om mensen hoop te geven door Gods Woord.