Je winkelmand (0)

Dagelijkse overdenking

Ben je bereid om offers te brengen?

Gisteren hebben we gelezen dat Jezus ons oproept te offeren en dat de duivel er alles aan zal doen om ons hiervan te weerhouden. Lees nogmaals Jezus’ woorden:

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. (Matteüs 16:24,25)

De duivel zal ervoor vechten jou ervan te weerhouden offers te brengen, omdat hij bepaalde dingen weet:

  1. Hij weet dat God met Zijn aanwezigheid komt als er offers gebracht worden. Door het Oude en Nieuwe Testament heen lees je dat als mannen en vrouwen offers brachten, God kwam met Zijn aanwezigheid. De duivel wil dit niet. Hij zou het geweldig vinden als jij een middelmatig, halfslachtig leven zou leiden. Maar als je Jezus volgt, moet je jezelf opofferen. Als Jezus van jou vraagt een offer te brengen, zal er altijd meer van Zijn leven en Zijn aanwezigheid in jouw leven komen. En de duivel weet dat.
  2. Hij weet dat offers een geweldige bron van zegen brengen die we anders niet zouden ervaren. Paulus schreef aan de Filippenzen: Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Die belofte, dat je voorzien zult worden van alles wat je nodig hebt, in heerlijkheid, werd direct gekoppeld aan offergave.
  3. Hij weet dat degenen die de wereld hebben veranderd altijd mannen en vrouwen waren die offers brachten. Je zult niemand vinden die de wereld ten goede heeft veranderd en geen grote offers bracht. De duivel weet dat dat zo is!

Laat satan jou er niet van weerhouden de offers te brengen die God van je vraagt.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Wat je moet weten over geloof (3)

Vond je de overdenking fijn?

Deel 'm dan op social media of stuur 'm door, zodat anderen ook bemoedigd worden.

De overdenkingen van de voorgaande dagen
Ook interessant voor jou?
artikelen

Besef je wel hoe groot je erfenis is?

uitzending

Waarom dankbaarheid zo belangrijk is (2)

Product

Ontdek Gods kracht voor jou – studiegids

Steun ons werk

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Vooral in onzekere tijden vinden we het een geweldige kans om mensen hoop te geven door Gods Woord.